УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за колаборативне урбане праксе (ЛКУП)


Руководилац Лабораторије:

 

Др Данијела Миловановић Родић, доцент
Руководилац
Емаил: danijela@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Љубица Славковић, студент докторских студија

Божена Стојић, студент докторских студија


Лабораторија за колаборативне урбане праксе (ЛКУПОР) представља платформу за дизајн колаборативних процеса и учешће различитих актера у колаборативним праксама, ради артикулације одрживих решења за конкретне заједнице и територије. У оквиру лабораторије се (а) повезују научноистраживачке и наставне активности и реални развојни контекст; (б) истражују и критички разматрају постојеће професионалне праксе ради идентификације места за њихово унапређење; (ц) сарађује са експертима различитих профила ради интеграције сазнања из различитих дисциплина; (д) комуницира и сарађује са актерима којих се развој конкретних територија тиче ради разумевања различитих перспектива (вредности, интереса и потреба); (е) установљава минимумом заједничких вредности у односу на које се затим; (ф) артикулишу и имплементирају друштвено и еколошки одговорна и економски оправдана решења. Лабораторија за колаборативне урбане праксе блиско сарађује са Лабораторијом за културу планирања и дизајн просторних политика на темама из домена теорије и праксе управљања урбаним развојем.