УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

SaRA: Истраживачка лабораторија за одрживу и отпорну архитектуру (Sustainable and Resilient Architecture)


Руководилац Лабораторије:

 

Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: natasa@arh.bg.ac.rs
Емаил: SaRA.lab@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Ана Радивојевић, редовни професор

Др Будимир Судимац, ванредни професор

Др Душан Игњатовић, ванредни професор

Др Данило Фурунџић, доцент

Др Слађана Марковић, научни сарадник

Невена Лукић, асистент

Никола Милетић, сарадник ван радног односа,

студент докторских студија

Јелена Павловић, студент докторских студија

Ана Шабановић, студент докторских студија


SaRA је формирана 2017. године у склопу Ерасмус+ пројекта KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) са циљем да се студентима докторских, специјалистичких и мастер студија омогући рад на истраживањима из области одрживе и отпорне архитектуре као и директна размена искустава са колегама укљученим на компатибилна истраживања у земљи и иностранству. Активности лабораторије SaRA везане су првенствено за пројекте који покушавају да холистичким приступом проблему одрживе градње обезбеде висок квалитет живота у грађеној средини, доступан најширој популацији и дугорочно одржив у еколошком, економском и културолошком смислу. Осим стандардних ИТ уређаја, истраживачима је на располагању и опрема за бесконтактно мерење (термовизијска камера), софтвер за испитивање перформанси зграда (Design Builder), опрема за конференцијски рад на даљину као и приручна библиотека.

logosbeneficaireserasmusleft_en_0

klabs