УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Morpho-lab: Лабораторија за морфологију и типологију града


Руководилац Лабораторије:

 

Др Владан Дјокић, редовни професор
Руководилац
Емаил:vdjokic@arh.bg.ac.rs

 


Истраживачи:

 

др Ана Никезић, ванредни професор

др Милица Милојевић, доцент

др Јелена Ристић Трајковић, доцент

др Верица Крстић, доцент

др Анђелка Бнин-Бнински, научни сарадник

др Александра Ђорђевић, асистент

др Младен Пешић, асистент

Милош Костић, асистент

Александра Миловановић, истраживач приправник

Милош Томић, истраживач приправник

 


У оквиру Morpho-laba разматраће се кључна морфолошка обележја градских простора као и њихова међузависност са функционалним карактеристикама као и културним контекстом у коме се налазе. Морфолошка обележја разматраће се типолошки, на основу кључних карактеристика за њихово разумевање. Укупни феномен структуре града посматраће се морфогенетски односно у склопу историјског континуитета његовог настанка, развоја и промена кроз време и на различитим просторним нивоима. Циљ лабораторије односи се на усклађивање истраживања са савременим правцима развоја дисциплине у свету, потенцирањем мултидисциплинарног приступа савременим темама које се баве феноменима морфологије и типологије градских простора.