УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2010/11 - I година

1. Увод у архитектуру

1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање

2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације
2.6.1. Геометрија облика
2.6.2. Ликовне форме
2.6.3. Архитектонска графика
2.6.4. CAAD

3. Увод у урбанизам

3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције и материјали

4.1. Архитектонске конструкције 1
4.2. Материјали у архитектури

5. Статика конструкција 1

5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме

6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Математика у архитектури 2
6.5. Принципи CAAD-а

ОАСА 2010/11 - II година

7. Историја архитектуре и уметности

7.1. Историја архитектуре и насељавања 1
7.2. Историја архитектуре и насељавања 2
7.3. Историја уметности 1
7.4. Историја уметности 2

8. Студио пројекат 1 – архитектура

9. Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

10. Организација простора

10.1. Типологија објеката 1
10.2. Типологија објеката 2

11. Урбана структура и функције

11.1. Урбана структура
11.2. Урбане функције

12. Архитектонске конструкције, физика и инсталације

12.1. Архитектонске конструкције 2
12.2. Архитектонска физика
12.3. Инсталације

13. Статика конструкција 2

13.1. Конструктивни системи
13.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала

14. Ликовне форме

14.1. Ликовно приказивање у архитектури
14.2. Боја и ликовни концепт

ОАСА 2010/11 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа

15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво

16.1. Социологија 1
16.2. Економика пројектовања и грађења 1
16.3. Регулатива 1

17. Изборни модул

17.1. Изборни предмет 1
17.1.1. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 01
17.1.2. Савремена урбана кућа
17.1.3. Генеричка истраживања 06
17.1.4. Туристички објекти и марине
17.1.5. Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и романтизма
17.1.6. Просторне структурe
17.1.7. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space – Богдан Богдановић ГРАДОСЛОВАР
17.1.8. Архитекта мора бити писмен (Marcus Vitruvius Pollio)
17.1.9. Морфологија градских потеза
17.1.10. Континуитети у грађењу града
17.1.11. Саобраћај у граду

17.2. Изборни предмет 2
17.2.1. Енглески за архитекте 3
17.2.2. Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
17.2.3. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти 02
17.2.4. Приватно и јавно у антицкој стамбеној архитектури
17.2.5. Мобилност у граду
17.2.6. Конструктивни системи у дрвету
17.2.7. Урбанизам Београда
17.2.8. Параметарско моделовање архитектонске форме
17.2.9. Урбани маркетинг

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

18.1. Нови миленијум и нове тенденције у обликовању града
18.2. Моделовање процеса промена
18.3. Станица Куда даље?
18.4. Горе – доле, лево – десно
18.5. Умрежавање и метаморфоза
18.6. Београдски метро: …карта за нове правце
18.7.  Лево – десно, горе – доле
18.8. Мрежа креативних простора

19. Студио пројекат 4 – синтеза

19.1. Рибарско насеље Текија: Урбани дизајн за одрживост
19.2. Арх.-урбанистичко решење просторне целине на углу Бул. Зорана Ðинђића и Ул.омладинских бригада на Новом Београду
19.3. Рибарско насеље Текија: Урбани дизајн и културна разноликост
19.4. Туристичко насеље Текија: Концепт за 100% природе и активног одмора
19.5. Планински хотел на локацији Жабљак у Црној Гори

20. Теорија пројекта

20.1. Методологија пројекта
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града

21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбана обнова и градови Србије

22. Архитектонске конструкције и организација грађења

22.1. Архитектонске конструкције 3
22.2. Организација грађења и основе менаџмента

23. Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

23.1. Стручна пракса

23.2. Стручна екскурзија или летња радионица
23.2.1. L’incontro (Сусрет)
23.2.2. Меморија сећања у делима Богдана Богдановића / студијско путовање
23.2.3. Интегрални урбани дизајн и регенерација Бача
23.2.4. Критичко читање архитектонске праксе – „декодирање“ – студијско путовање Копенхаген
23.2.5. Р е к о н т е к с т у а л и з а ц и ј а тргова Лисабона
23.2.6. Дурмиторска кућа
23.2.7. Уочавање и препознавање карактеристичних градских амбијената