УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Вишенаменски простор на локацији Главне железничке станице у Београду
М4.1.2. Ремоделација градског блока / програмска промена
М4.1.3. Два у једном
М4.1.4. Становање у центру метрополе: Кинематографско искуство свакодневице
М4.1.5. Еколошки академски истраживачки центар
М4.1.6. Апартмански комплекс – Конаци – дрвене куће
М4.1.7. URBANLAB – Обликовање будућности (URBANLAB – Shaping The Future)
М4.1.8. Флексибилан градски простор
М4.1.9. Заштита и развој – један концепт?
М4.1.10. Архитектонско-урбанистички пројекат ревитализације простора археолошког локалитета Равна код Књажевца (TIMACUM MINUS) и његове околине
М4.1.11. Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката намењених тржишту у централним деловима Београда
М4.1.12. Спортско – пословни објекат у Београду, локација: општина Врачар – С. Д. Раднички
М4.1.13. Базен + (Јавна приватност као модел за програмско уобличавање савременог урбаног становања)
М4.1.14. Урбана обнова
М4.1.15. Образци становања у градском центру – однос културе и структуре
М4.1.16. Спортско-пословни објекат у Београду
М4.1.17. Креирање склопова и амбијената у природном окружењу

М4.2. Семинар 1
М4.2.1. Савремени трендови у реконструкцији

М4.3. Семинар 2
М4.4. Семинар 3

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5.1. Студио

М5А.1 Архитектура
М5А.1.1. Култура и град – објекти културе на десној обали Дунава (Земун – Нови Београд)
М5А.1.2. ctrl+arch+del  – Доњи град београдске тврђаве са приобаљем
М5А.1.3. Простор намењен садржајима културе – активан простор
М5А.1.4. Вишенаменски објекат на локацији 42 25 28.04 N, 18 33 17.57 E, Бока Которска, Црна Гора
М5А.1.5. Музеј града Београда
М5А.1.6. Прва балетска школа у Београду
М5А.1.7. Испитивање могућности… Торањ (стари нови потенцијал)
М5А.1.8. Планински хотел поред скијалишта
М5А.1.9. Трг Републике – позорница за културни центар и градску галерију
М5А.1.10. Хотел – активирање – маркер – матрица – садржај – поливалентност
М5А.1.11. Архитектонске интерполације

М5У.1 Урбанизам
М5У.1.1. (Р)еволуција београдског приобаља

М5АТ.1 Архитектонске технологије
М5АТ.1.1. Пројектовање у области конструктивних система – метаморфоза простора – објекти великог распона
М5АТ.1.2. Сајамски комплекс у Шапцу
М5АТ.1.3. Павиљон Србије на EXPO 2010 – сува градња
М5АТ.1.4. Мали градски (пословни) хотел

М5.2. Семинар 1
М5.2.1. Истраживање локације
М5.2.2. Реализација II
М5.2.3. Пројектантска пракса
М5.2.4. Архитектура културе – Култура архитектуре
М5.2.5. Оптимизација конструкција
М5.2.6. Архитектура у контексту
М5.2.7. Искуства из света у облацима
М5.2.8. Савремене тенденције у образовању
М5.2.9. Посете музејима – музеј кроз искуство
М5.2.10. Отпорност конструкција и МКЕ
М5.2.11. Савремена уметност и простор
М5.2.12. Контекстуализација главне теме семестралног задатка

М5.3. Семинар 2
М5.3.1. Моделовање урбаних система
М5.3.2. Хотелски објекти
М5.3.3. Култура као савремени феномен
М5.3.4. Инспирација
М5.3.5. Архитектура у контексту
М5.3.6. Оптимизација конструкција
М5.3.7. Могућности програмско-просторног унапређења задатог проблемског поља (простора, проблема, теме, програма…)

М5.4. Семинар 3 (евентуално)
М5.4.1. Примењена математика у области конструктивних система

М5.5. Семинар 4 (евентуално)

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6.1. Студио

М6А.1 Архитектура
М6А.1.1. Инфо-парк / Трансфер идеја
М6А.1.2. Савремени простор (музеја) савремене уметности: Пројекат проширења Музеја савремене уметности у Новом Београду
М6А.1.3. ctrl+arch+del – Београдска тврђава
М6А.1.4. Фабрика музике, (Фабрика филма) – Art Factory – Производња уметности
М6А.1.5. Дијалог са наслеђем – мултифункционалан објекат – генератор догађања и доживљаја – репер на улазу у централну зону града
М6А.1.6. Мултифункционални комплекс Савски трг – Стара железничка станица
М6А.1.7. Испитивање могућности … Чардак ни на небу ни на земљи
М6А.1.8. Реактивација старе електричне централе, Марина, Дорћол_рециклажа индустријских објеката_мултифункционални центар_Дунав Централа
М6А.1.9. Институт за фотографију
М6А.1.10. Мултифункционални и флексибилни архитектонски објекти и простори. Градски трг као гравитационо подручје
М6А.1.11. Архитектонски факултет или…

М6У.1 Урбанизам
М6У.1.1. Студио А: Локално стратешко планирање: визије и реалности
М6У.1.2. Генерални план Гроцке

М6АТ.1 Архитектонске технологије
М6АТ.1.1. Мали градски (пословни) хотел
М6АТ.1.2. Мултифункционални центар на углу Макензијеве и Катанићеве улице у Београду
М6АТ.1.3. Пројектовање високог објекта
М6АТ.1.4. Академски истраживачки центар за апликативне технологије
М6АТ.1.5. Обнова зграда – унапређење просторних, функционалних, обликовних и енергетских перформанси

М6.2. Семинар 1
М6.3. Семинар 2

М6.4. Семинар 3
М6.4.1. Урбана економија

М6.5. Семинар 4

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Инверзије / архитектура и текстил
М7.1.2. Follies
М7.1.3. Лапидаријум градског музеја у Сремској Митровици
М7.1.4. Паралеле и контрасти
М7.1.5. (UN)LIMITED
М7.1.6. Надоградња / доградња – Case study Graz
М7.1.7. Архива београдских сплавова
М7.1.8. Радионица 07: Сценографија јавних простора
М7.1.9. Базен + Грац
М7.1.10. Промоција урбаног развоја у природном окружењу
М7.1.11. Шта хоће деца

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. Архива београдског предграђа
М7.2.2. Артефакти културе / уметности на води
М7.2.3. 1:2
М7.2.4. Еволуција земунског приобаља
М7.2.5. Извођачки детаљ
М7.2.6. Пројекат БИГ – изложба о студирању архитектуре на Архитектонском Факултету БУ
М7.2.7. Small intervention – Big impact
М7.2.8. Град на води
М7.2.9. Пројекат материјализације партерног уређења Сајамског комплекса у Шапцу
М7.2.10. Архитектонска поетика дела старог језгра Земуна
М7.2.11. Оквир за нови дијалог
М7.2.12. Истраживање пројектантских стандарда применљивих у свемиру
М7.2.13. Ликовно приказивање у архитектури
М7.2.14. Дизајн столице

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. MOVE – A – HEAD
М7.3.2. Радионица 07: Сценографија јавних простора
М7.3.3. Идеограм и архитектура
М7.3.4. Ентеријер – дизајн намештаја и опреме
М7.3.5. Оквир за нови дијалог
М7.3.6. Позорница за музички спектакл
М7.3.7. Идеограм – ликовна представа визуелно пластичке идеје о архитектонском концепту објекта
М7.3.8. ctrl+arch+del – ново у старом – Беч, Грац, Будимпешта, Београд
М7.3.9. Сценарио за филм – “Aрхитектура у 25 слика”
М7.3.10. Надземна капија за подземне садржаје

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Уметност и архитектура дугог XIX века: Европа, 1789-1918
М8.1.2. МЕТАПРОЈЕКАТ – Границе архитектонског програма
М8.1.3. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.4. Математика у архитектури
М8.1.5. Exhibit design
М8.1.6. Урбана природа
М8.1.7. Античко наслеђе у региону
М8.1.8. Математички апарат у конструктивним системима
М8.1.9. Пројектовање у руралним подручјима 1
М8.1.10. Енглески језик за архитекте 1

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Енглески језик за архитекте 2
М8.2.2. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.3. Савремене фасаде и кровови
М8.2.4. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.2.5. Архитектура у Србији у XIX и XX веку
М8.2.6. public @rt & public sp@ce
М8.2.7. Демилитаризација градског простора – конверзија неперспективних војних база Војске Србије
М8.2.8. Град у глобализацији – транформације, архитектура, значења
М8.2.9. Пројектовање у руралним подручјима 2 (Пољопривредни објекти)
М8.2.10. Будућност града
М8.2.11. Реализација архитектонских објеката: актуелни проблеми, примена савремених технологија и грађевинских материјала

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Портфолио
М8.3.2. Математика у архитектури
М8.3.3. КОНЦЕПТ – КОНТЕКСТ у архитектури
М8.3.4. Дрвене структуре
М8.3.5. Пројектовање у руралним подручјима 3
М8.3.6. Креативно писање
М8.3.7. Компетенције у архитектури
М8.3.8. Осветљење у архитектури
М8.3.9. Технологије обнове зграда

М9. Мастер пројекат

М9.1. Теза

М9.2. Пројекат
М9.2.1. Commer CITY
М9.2.2. Истраживање теме музеја
М9.2.3. Нови генератори простора: 10 пројеката – 10 нових маркера Београда
М9.2.4. Нови Београд: пејзаж слободног тржишта
М9.2.5. Дијалектика спољашњег и унутрашњег простора
М9.2.6. Дистрикти културе
М9.2.7. Лице града и река – Речни фронт Саве
М9.2.8. Обнова и ревитализација
М9.2.9. Планови и сламови
М9.2.10. Светлост као допринос значају и утицају архитектуре
М9.2.11. Super Mix (београдски модели за савремене просторно-програмске екстензије)
М9.2.12. Београд – fashion destination – истраживање објеката спектакла – културе, моде, уметности, забаве…
М9.2.13. Нови београдски DOWNTOWN
М9.2.14. Туристичко-угоститељски објекат на Дунаву
М9.2.15. Хотелско-пословно-трговачки комплекс на Тргу Републике
М9.2.16. Мултифункционални објекти – функција, архитектура и конструкција
М9.2.17. Градски блок – савремена палата
М9.2.18. Палилула – „град“ на Дунаву
М9.2.19. Архитектура острва: Pantelleria I
М9.2.20. Савски амфитеатар – генеративне тачке будућег града
М9.2.21. Нови пословни центар Новог Београда
М9.2.22. Pantelleria II
М9.2.23. Спортско-рекреативни објекти и отворени простори (ергела са мањежом) у приградским – руралним ареалима
М9.2.24. Студија оснивања новог града
М9.2.25. Павиљон Србије на EXPO 2010 – сува градња
М9.2.26. __мрежна конфигурација града__коридори и фокуси__
М9.2.27. Аутентично у архитектури у условима транзиције
М9.2.28. Метаморфоза простора
М9.2.29. ГРАНИЦА Истраживање и пројектовање јавних архитектонских програма на локацијама у улици Цара Душана у Београду
М9.2.30. Савски амфитеатар – традиција противуречности
М9.2.31. Објекат, урбани објекат, урбано поље
М9.2.32. Public Art & Public Space – уметност у јавним градским просторима
М9.2.33. Архитектура у контексту
М9.2.34. Вертикале – Skyscrapers
М9.2.35. Туризам у Србији