УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 4. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
amsterdam-java-island_o
Amsterdam Java Island

МАСУ – II година – 4. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 4. семестар: Курс МАСУ М4.1. – Стручна пракса

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
положени сви предмети на дипломским студијама

НАСТАВНИК:
мр Бисерка Митровић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Основни циљ је стицање практичног искуства. Искуство планерских, консултантских, јавних и других институција које учествују у систему планирања у Србији, одн. Европи у којима се пружа могућност студентима да развију способност брзог и ефикасног доношења планерских одлука. Стручна пракса студентима пружа могућност за стицање додатних знања о практичним процедурама одлучивања у мери у којој оне врше утицај на квалитет урбанистичких решења.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Разумевање актуелне праксе урбаног планирања и пројектовања; Разумевање друштвено – економског оквира урбане интервенције; Способност интеграције стечених знања; Примена стечених вештина; Способност тимског рада; Свест о улози урбанисте у савременом друштву; Разумевање професионалне етике и кодекса понашања.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Студенти самостално бирају институције, организације, предузећа или друге установе које се баве урбанистичким планирањем и пројектовањем. Студенти континуално прате рад изабране институције и воде евиденцију о резултатима рада.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз двонедељни практични рад у институцијама, организацијама, предузећима и другим установама у којима студенти обављају стручну праксу (8 сати дневно). Након обављеног практичног рада, студенти раде елаборат.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М4.1. – Стручна пракса

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер