УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
brasilia_o
Brasilia

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.4. – Урбана регулатива

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
мр Бисерка Митровић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Упознавање са значајем, развојем и садржајем урбане и просторно планерске регулативе у Србији. Стицање информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања. Упознавање са општим контекстом законодавства ЕУ. Упознавање процедура и институција у пракси урбаног и просторног планирања у Србији.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Оспособљеност студената да разумеју и примене урбану и просторно планерску регулативу у пракси. Оспособљеност студената да препознају обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима. Препознавање значаја и улоге система институција укључених у процес урбаног и просторног планирања у Србији.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
• Основна регулатива урбаног и просторног планирања – закон, подзаконска акта, прописи и нормативи.
• Регулатива сродних области значајних за урбано и просторно планирање; усклађеност и међусекторска повезаност области.
• Регулатива у области животне средине значајна за урбано и просторно планирање; Регулатива у области грађевинског земљишта значајна за урбано и просторно планирање.
• Развој законодавства код нас; усклађеност са законодавством урбане регулативе ЕУ.
• Јавни интерес у регулативи урбаног и просторног планирања.
• Учешће јавности у регулативи урбаног и просторног планирања.
• Спровођење урбанистичких и просторних планова.
• Релација и усклађеност законодавне материје у Србији са планским документима који нису прописани урбаном и просторно планерском регулативом у Србији (стратегије развоја, локални еколошки и акциони планови, мастер планови и др. ).
• Процедуре и институције на различитим нивоима урбаног и просторног планирања у Србији; надлежности и обавезе институција приликом израде, контроле и усвајања планских докумената.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања екс катедра, истраживачки рад, презентације и одбране индивидуалних и групних пројеката.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М3.4. – Урбана регулатива

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер