УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 20 - Теорија пројекта Date: 24/10/2013 Кључне речи: http://allinclusive.arh.bg.ac.rs/

Модул 20 – Теорија пројекта

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 20 – Теорија пројекта:  Курс 20.1. – Методологија пројекта

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, 16:00-18:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА: (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Јануарски испитни рок 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
07.11.2013. / 05.12.2013.

НАСТАВНИЦИ:
арх. Александру Вуја, доцент
др Владимир Миленковић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор (предавач)
мр Иван Куцина, доцент (предавач)
мр Татјана Стратимировић, асистент
мр Милена Кордић, асистент
арх. Јелена Митровић, асистент
арх. Давор Ереш, асистент
Михаило Поповић, маст.инж.арх.

БРОЈ КАБИНЕТА: 345 и 345а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Понедељак, 14:00-16:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 725

ЕМАИЛ:
link@arh.ac.bg.rs 

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта. Током курса студент се обучава за препознавање структуре архитектонских склопова, елемената који их граде и анализу њихових веза од значаја за: начин израде пројекта, сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за област архитектонског пројектовања, као и карактеристикама различитих фаза рада на пројекту.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Модул Теорија пројекта, који уз процес пројектовања гради методологија пројекта, у тесној је вези са програмирањем будућег завршног рада у шестом семестру, а са циљем да се студенти оспособе за разумевање процеса пројектовања, са једне стране, а са друге, за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања, домаћи задаци, колоквијуми, консултације, семинарски рад, испит.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер