УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 05/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Урбане минијатуре

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум: 18. новембар 2013.
Други колоквијум: 23. децембар 2013.

НАСТАВНИК:
мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
мр Ивана Лукић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 341

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Према распореду истакнутом на огласној табли Кабинета.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218718

ЕМАИЛ:
Visual341@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је изучавање методологије прикупљања, архивирања, селектовања, ажурирања и компарације фактографских података уз коришћење доступних начина графичке и моделарске презентације изабраних визуелних елемената непосредног урбаног окружења. Анализом опсервираних урбаних минијатура, студенти ће развијати сопствену визуелну суптилност и унапређивати однос према детаљу, фрагменту и целини, док ће избором адекватног начина графичке и моделарске презентације, на афирмативан начин, приказати овладани ниво сопствених способности у области визуелних комуниција.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
1. Прикупљање фактографских података из непосредног урбаног окружења.
2. Фокусирање на изабрану урбану минијатуру кроз детаљну анализу појавних облика, генезе и компарације.
3. Графичка и моделарска презентација опсервиране форме, прикупљених података и аналитичког процеса.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавање: Минијатура као квантитативна одредница / Квалитативни атрибути минијатуре (суптилност, интерактивност, духовитост, перфекција реализације) / Урбане минијатуре / Контекст / Минијатура као фрагмент, фрагмент минијатуре, минијатура као део опуса / Значај минијатура у визуелном балансирању целине / Урбане минијатуре као просторни репери, акценти и декоративни елементи.
Рад на терену: Потрага за атрактивним минијатурним формама непосредног урбаног окружења уз преузимање фактографских података кроз скицу, фотографију, опис, отисак, интервју, итд…
Истраживање: Потрага за информацијама публикованим у монографијама, књигама, часописима, интернет презентацијама, или сачуваним у архивама, сећањима, итд… Током истраживачког процеса тежити ка што рационалнијем коришћењу расположивог времена, кроз што краће и директније везе мећу информацијама, њиховом брзом обрадом и адекватним архивирањем.
Анализа: Анализом опсервираних примера урбаних минијатура са аспекта форме, употребљених материјала и извођачке вештине, формирати параметре за њихову валоризацију.
Компарација: Међусобним поређењем студентских радова развијати здрав такмичарски дух и објективни увид у сопствене креативне могућности.
Тимски рад: Консолидација колективног стваралачког духа окупљеног око истог циља и поштовање усвојених принципа рада.
Индивидуални рад: Стваралачка слобода остварена кроз ауторски концепт, избор начина решавања проблема, организације расположивог времена и коришћења свих доступних графичких и моделарских техника и технологија.
Графичка и моделарска презентација: Материјализација изабраног идејног презентационог концепта коришћењем стечених знања и вештина, искуства и талента, уз неограничену примену савремених графичких техника и технологија.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер