УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 05/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

Капсуле Драгана Илића за програм “Artists in residence”, ITS Ритопек

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Пројекат мобилних уметничких резиденција

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према терминском плану колоквијума на 5. семестру Основних академских студија 2013/14, 7. и 13. недеље наставе.

НАСТАВНИК:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор (академски сликар, дипл инж.арх.)

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Иванa Ивковић (академски сликар)
мр Иван Шулетић (академски сликар)
Горан Денић (академски вајар, артдиректор ЗМУЦ, Београд)
Весна Ташић (директор ЗМУЦ, Београд)

БРОЈ КАБИНЕТА: 302

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370060

ЕМАИЛ:
milomladenovic@gmail.com
zmuc@open.telekom.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената Основних академских студија да реализују специфично интердисциплинарно истраживање и на основу њега дефинишу мањи пројекат мобилне уметничке резиденције у складу са савременим захтевима уметничке праксе. У том смислу, циљ наставе представља упућеност студената у основне захтеве савременог резиденцијалног боравка уметника и њихов рад и излагање ван сопственог места боравка. Пракса резиденцијалног боравка уметника у нематичној средини представља данас један од најзначајнијих метода уметничког стваралаштва и у том смислу циљ курса јесте да се студенти упознају са овом формом рада и за њу својим пројектом обезбеде квалитетне архитектонско урбанистичке услове. Такође, студенти треба да истраже услове уметничког номадизма и сходно томе, одреде пројектом архитектонске и урбанистичке услове такве праксе која подразумева мобилност и могућности пресељења и зато може бити примерена различитим условима боравка и рада. Циљ рада је формирање остваривог, функционалног и што минималнијег концепта мобилне уметничке резиденције и групе таквих резиденција. На основу таквог пројекта студенти треба да покажу умеће архитектонске интервенције на специфичном и интердисциплинарном културном пројекту.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Након уводног упознавања са циљевима, садржајем и методологијом наставе, предавачима и програмом и уз дискусију о очекивањима од курса, студенти ће бити у прилици да се упознају са релевантним темама везаним за облике, начине и захтеве резиденцијалног боравка уметника. Након уводних предавања која ће дати све релевантне параметре за конципирање пројекта, настава ће бити реализована на терену, на једној од локација на црногорском приморју предвиђених за активности сталних уметничких радионица. У оквиру радионице на лицу места ће се разматрати садржаји од значаја за формирање пројеката као и о специфичним условима за пројекат на задатој локацији. Такође, садржајем се претпоставља разматратрање појма и функције мобилности архитектонских облика који могу бити прилагођени различитим условима боравка и рада. Задатак радионице биће и реализација колоквијума изложбом и одбраном концепата чиме ће студенти бити упућивани на савремене садржаје излагања и презентације. Након радионице и изложбе садржај наставе ће бити усмерен ка функционално-технолошким аспектима пројекта у вези са којим ће студенти добијати различита релевантна упутства и примере кроз предавања и консултације. Такође, биће разматрани услови мултипликације и груписања пројектованих објеката у специфичним урбанистичким условима. Крајњи садржаји наставе односиће се на формирање елабората и презентације појединачних и/или групних пројеката.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Методологија рада је усмерена на излагања, истраживања, анализирања и дискусије у односу на садржај и примере резиденцијалног боравка уметника, њихове потребе и специфичности у раду и излагању рада. Усвајањем ових проблема студенти ће бити у прилици да проблематизују ове процесе и остваре прве концептуалне замисли. У току боравка на терену студенти ће бити у могућности да своје концепте прилагоде јединственом простору предвиђеном за рад и боравак уметника и реализацију уметничких колонија и радионица. Ове непосредне увиде пратиће садржаји предавања и презентације различитих примера и рецентних пракси. Након довољног увида у могућности конкретног пројектовања и рада тежиште методологије и садржаја ће се померати ка искуствима мобилности ( покретљивости ) архитектонских облика резиденција, прилагођавања разноликим урбанистичким условима и груписања или мултипликације објеката у простору. Након разматрања ових задатих параметара и финализације концепата биће разматрани техничко-технолошки и функционални аспекти могуће реализације. Један од основних елемената методологије рада биће излагање, презентација и усмена одбрана као и дискусија о презентованом материјалу који ће бити јавно излаган у галерији у Петровцу као и на Архитектонском факултету у Београду.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 17.1. – Пројекат мобилних уметничких резиденција

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер