УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 04/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Морфологија градских потеза

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према званичном распореду АФ.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према распореду испита за јануарски рок – Изборни предмет 1.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
5. и 11. недеља наставе.

НАСТАВНИК:
др Александра Ђукић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Милена Вукмировић

БРОЈ КАБИНЕТА: 253

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218753

ЕМАИЛ:
adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs
milena.vukmirovic@arh.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре. Студенти истражују релације између архитектуре, морфологије потеза и сродних уметничких дисциплина: музике, сликарства, дизајна, филма. Истраживање се спроводи на конкретном простору, полигону.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Изборни предмет одржава се у форми блок наставе једном недеље по 2 часа.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 2,5 радна сата недељно (2 сата рада у школи и 0,5 сати рада код куће).
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).
Испит – предаја семинарског рада је 19. радне недеље.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води један наставник и сарадници, у зависности од броја пријављених студената.
Минимални број студената је 10.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер