УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 - Изборни модул Date: 04/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Интегрисано моделовање архитектонских објеката – Revit

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Трећа година: уторак, 10:00-12:00 часова, Рачунарска учионица 217.
Пета година: уторак, 12:00-14:00 часова, Рачунарска учионица 217.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће одређен накнадно.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Биће одређени накнадно.

НАСТАВНИК:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 248

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Кабинет 248, петак 12:00-14:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
У оквиру овог курса студенти ће се упознати са основама интегрисаног моделирања и управљања информацијама о архитектонским објектима, користећи програм Revit и ослањајући се на образовне ресурсе фирме АutоDesk познате као BIM Curriculum. Предмет интегрисаног моделирања је зграда Техничких факултета Универзитета у Београду, на чијем моделу ће студенти радити тимски, симулирајући ситуацију из реалне архитектонске праксе.
За рад на овом изборном предмету неопходно је да сваки студент поседује сопствени лап-топ рачунар са минимално 4GB радне меморије. У оквиру изборног предмета студенти ће користити академску верзију софтвера Revit (http://students.autodesk.com/).

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа.
Настава траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће).
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (24 сата).

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води један наставник и један сарадник.
План рада на предмету одређује наставик.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија на вежбама у рачунарској учионици АФ, где након уводних инструкција и објашњења студенти користе расположиве мултимедијалне материјале, припремљена вежбања, као и пројекат стамбеног објекта из предмета Студио пројекат 1 (друга година), који ће послужити као материјал за индивидуални рад. У настави се користи виртуелно електронско окружење, посебно припремљено за овај предмет:
http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=246
где студенти публикују резултате својих активности на часу и самосталног рада.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер