УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 - Изборни модул Date: 14/10/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Енглески језик за архитекте 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Нема.

БРОЈ КАБИНЕТА: 343/галерија

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218721 (само у време консултација)

ЕМАИЛ:
gorsekul@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на енглеском језику.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
У фокусу је функционална апаратура дескриптивних текстова, аутентичних и креираних, системски уређених да тематски и функционално чине једну целину. Теме су везане за студије архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Студенти се оспособљавају да аналитички рационализују особине организованог скупа дескриптивних текстова и уоче њихове највазније граматичке и лексичке особине. Очекује се да ће касније бити у стању да у другим предметима енглеског језика за архитекте (2 и 3) синтетизују овако стечена знања.

Практикум који се сваке године иновира као и мултимедијалне презентације и семинарски радови студената који су ранијих година слушали овај предмет представљају основу за овај курс.

МЕТОДИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија у простору који је опремљен за аудиовизуелну наставу и исто тако опремљеном кабинету наставника. Комплетна настава је заснована на текстовима који се презентују у виду мултимедијалних презентација студената који су претходних година слушали овај предмет и користе се текстови из њихових семинарских радова. Као костур курса користи се Практикум који сваки студент добија на почетку (бесплатно).

Студенти се путем најављених јединица у Практикуму подстичу да о теми истражују на интернету, дискутују и пишу о њој на часу и код куће, да би то постепено развијање знања било комплетирано припремом за завршни испит. Комплетна методологија наставе одвија се по методу који је развио наставник – Портфолио метод, детаљно описан у књизи Креативно писање (Гордана Вуковић-Николић, Креативно писање, Круг центар, 2010).

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер