УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Објављена публикација „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције”

!NAS PANEL FINAL __spreads 1 1

Ова публикација представља запис ставова и дискусија изнетих у оквиру јавног стручног панела „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције” који је одржан на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 4. априла 2022. године, мотивисан идејом покретања јавне дискусије у вези са кључним питањима значајним за развој будуће архитектонске политике и представља допринос формулисању првог националног стратешког документа у области архитектуре у Србији.

Национална архитектонска стратегија у Републици Србији до 2035. године (НАС) јесте основни документ архитектонске политике у Републици Србији којим се утврђује стратешки правац деловања релевантних друштвених актера у домену развоја културе грађења, унапређења архитектонске праксе и професије, као и подизањаc свести о значају квалитета архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана. Влада Републике Србије поверила је, почетком 2021. године, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре улогу вођења и обједињавања сложеног процеса друштвеног дијалога током израде овог важног националног документа.

У контексту нараслих тензија и конфликата у друштву, а у циљу стварања услова за конструктивни дијалог и синергетско деловање различитих друштвених субјеката, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је преузео иницијативу за организовање јавног стручног панела који ће омогућити не само увид у радни материјал Нацрта архитектонске стратегије, већ и отворени дијалог о кључним питањима и отварање јавног дискурса о стратешким мерама које би требало предузети у периоду до 2035. године.

Уредници:Арх. Владимир Лојаница, декан. редовни професор
Арх. Иван Рашковић, редовни професор
Др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Издавач:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Публикацију „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције” можете погледати овде:

1684756951980