УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

videnovic 1

15.10.1963. – 12.05.2023. 

Колектив Универзитета у Београду – Архитектонског факултета опрашта се од изузетног колеге и сарадника уз најдубљу захвалност за сво стваралаштво и допринос које је уградио у развој области и професије архитектуре.

 

Др Александар Виденовић, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета рођен је у Београду 1963. године.
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уписао је 1982. године, где је и дипломирао 1989. године. Магистарску тезу „Трансформација начина становања у контексту развоја аграрног у индустријско друштво на примеру Црне Траве“, одбранио је 1995. године, а звање Доктора наука у области архитектуре, стекао је 2016. године, одбраном докторске дисертације „Ревитализација центара у селима брдско – планинских подручја источне Србије“.
Посвећен професији кроз академско педагошки, научно-истраживаки и стручно-уметнички раду више од три деценије, од дана свог запослења на Архитектонском факултету 1990. године, где је, прошавши кроз сва сарадничка и наставничка звања, 2022. године, изабран у звање редовног професора за ужу област архитектонско пројектовање, оставрио је значајне резултате. Учествовао је у бројним научно-истраживачким пројектима, студијама и експертизама, самостално и у тиму, као и на многим научним и стручним, међународним и националним, конференцијама, семинарима и конгресима са радовима од којих су многи објављени у зборницима.
Писао је и објавио бројне научне и стручне радове:
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Videnovi%C4%87%2C+Aleksandar

Аутог великог броја студија, просторно-програмских и идејних решења за нове објекте, реконструкције, доградње, ентеријере и партерна уређења, од којих су многа реализована: осам стамбено – пословних објеката у Београду, Наставна база Универзитета у Београду – Шумарског факултета у – хотел ″Пирамида″ у Врњачкој бањи, Аутобуска станицу са пратећим садржајима у Црној Трави, Ресторан – сојеница, форланд реке Саве у Сремској Митровици, Приступни плато и алеја гробља Лешће у Београду итд. Стручно-уметнички радови др Александра Виденовића излагани су на међународним и националним изложбама.

Videnovic

ПРОЈЕКАТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ – ДР АЛЕКСАНДАР ВИДЕНОВИЋ

Свој педагошки рад на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, остваривао је у оквиру Департмана за архитектуру, кроз многобројне и разноврсне наставне активности, пре свега кроз руковођење пројектанским студијима и семинарима, као и низом изборних предмета на Основној и Мастер мастер академској настави. Био је ментор на преко 170 мастер и дипломских радова. Учествовао је у настави како магистарских, тако и докторских студија архитектуре. Био је активан и као ментор на међународним студентским конкурсима који су резултирали наградама, као и на алтернативним и летњим школама и сусретима архитектуре.
Аутор је бројних монографија:

2022._ др Александар Виденовић, др Милош Аранђеловић, НОВИ ЗАПИСИ У ПРЕДЕЛИМА, РЕАФИРМАЦИЈА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ. Београд : Архитектонски факултет, ISBN  978-86-7924-314-0; признање на 31. Међународном салону урбанизма 2022, у категорији „Публикације“.

2022._ Виденовић, А., Аранђеловић, М., ЈАВНО У РУРАЛНОМ: РЕАФИРМАЦИЈА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СЕОСКОГ ЗАДРУЖНОГ ДОМА ДЕЈАН, ВЛАСОТИНЦЕ. Београд : Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-255-6

2020._ Виденовић, А., Аранђеловић, М., ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА, РЕДЕФИНИЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИХ УРБАНИХ СТРУКТУРА. Београд : Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-243-3

2017._ Александар Виденовић: ОБНОВА ЦЕНТАРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – НОВИ ЗАПИСИ, научна монографија, издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017.; ISBN 978-86-7924-190-0, COBISS.SR-ID 254267916.

2012._ Александар Виденовић, Милош Аранђеловић, Горан Бабић: ПРЕПОЗНАЈЕТЕ ЛИ … БОЈЕ …, каталошка монографија, издавач: 2012.; ISBN 978-86-7415-154-9, COBISS.SR-ID 188860428.

2011._ Александар Виденовић: ЦРТАНИ И ПИСАНИ ЗАПИСИ КАО МЕМОРИЈА И ПОДСТИЦАЈ поглавље у монографији ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ (Архитектонско и етнографско истраживање Шар планине у делу Зорана Б. Петровића и Божидара Петровића), Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, -1, vol. 213 no. /, pp. 177 – 189, ISSN: 978-86-7924-062-0, UDC: 188443916, 2011.

1996._ Александар Виденовић: – ЦРНА ТРАВА, ЖИВОТ, КРИЗА И НАДА, научна монографија, библиотека Диссертатио, издавач: Задужбина Андрејевић, рецензенти: Проф. арх. Зоран Б. Петровић, проф. арх. Димитрије Младеновић, Београд; ISBN 86-7244-017-X, ISSN 03547671.

1993._ Александар Виденовић: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СЕОСКИХ ТЕТРИТОРИЈА И НАСЕЉА У СРБИЈИ, Прегледни чланак у монографији, свеска 3, едиција Урбанологија – Процеси урбанизације, (са групом аутора), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, ISBN 86-7907-003-3, 1993.