УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

GODISNJAK 1_2020-2021

Годишњак студентских радова УБ-АФ (енг. ) је резултат вишегодишње активности развијане на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и настао је са намером да буде један од канала дисеминације и промоције резултата наставног процеса на студијским програмима основног и мастер нивоа. Годишњак је публикација прегледног карактера која на систематизован начин пружа увид у теме, приступе и одговоре на семестралне задатке. Тежња је да се Годишњак приређује на годишњем нивоу архивирањем и презентацијом испитних елабората студената како на предметима типа студио пројекат, тако и осталим предметима чија се методологија заснива на пројектној настави.  

У наставку се налази преглед бројева првог издања Годишњака:

издање 1  школска година 2020/2021  семестар / година студија / студијски програм линк за приступ
Број 1 АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

(јесењи сем. 

I ОАСА и ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-1_ap 

Број 2

ПРОСТОР И ОБЛИК

2

(пролећни сем.

I ОАСА и I ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-2_pio 

Број 3

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01а

(јесењи сем. II ОАСА и II ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-3_s01a 

Број 4

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01б

(јесењи сем. II ОАСАи II ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-4_s01b 

Број 5

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а

(јесењи сем. II ОАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-5_s02a 

Број 6

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а

(јесењи сем. II ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-6_s02a

Број 7

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С03б

(јесењи сем. III ОАСА III ИАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-7_s03b 

Број 8

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04

(пролећни сем. III ОАСА)

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-8_s04 

Број 9

СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04а
(пролећни сем. ИАСА)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-9_s04a 
Број 10
СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04б
(пролећни сем. ИАСА)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-10_s04b 
Број 11
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ
(пролећни сем. ОАСА и ИАСА)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-11_ks 
Број 12
СТУДИО ПРОЈЕКАТ М01/С05А
(јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-12_m01-s05 
Број 13
СТУДИО ПРОЈЕКАТ М02/С06У
(пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-13_m02-s06 
Број 14
СТУДИО ПРОЈЕКАТ М03/С07А (јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-14_m03-s07_2 
Број 15 МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА) https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-15_mzr 
Број 16 СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: Пројекат зидане зграде   (пролећни сем. I ОАСА и I ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2020-2021_yearbook_ub-af_1-16_sintak

ИМПРЕСУМ

 

НАСЛОВ:  

ГОДИШЊАК СТУДЕНТСКИХ РАДОВА УБ–АФ 

 УРЕДНИК: 

Ивана Ракоњац 

 УРЕДНИЧКИ ОДБОР: 

Небојша Фотирић, Ана Никезић, Ксенија Лаловић 

 РЕДАКЦИЈА: 

Радна групе за унапређење квалитета репрезентације и промоције Универзитета у Београду – Архитектонског факултета: Павле Стаменовић, Ивана Ракоњац, Александра Ђорђевић, Ана Зорић, Александра Миловановић, Вања Спасеновић, Бошко Дробњак, Јелена Богосављевић, Никола Мацут, Данира Совиљ, Дејан Тодоровић, Снежана Златковић, Сава Кнежевић, Aлександра Јовић.  

 ИЗДАВАЧ: 

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, за издавача Владимир Лојаница 

 ГОДИНА И МЕСТО ИЗДАЊА: 

2022, Београд 


© Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Сав материјал приређен у Годишњаку публикован је у изворном облику достављеном од аутора пројеката. Описи предмета објављени су у складу са садржајем који је наведен у курикулумима предмета. 

Годишњака садржи информације о општој структури студијских програма УБ–АФ и резултатима наставног процеса. Објављене информације су у складу са актуелном структуром програма. УБ–АФ задржава право на измену структуре програма и резултата наставног процеса, као и ресурса који представљају њихову подршку.