УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Grand Staircase

Screenshot 2022-05-06 at 20.51.51

Рок за пријаву студената продужен је до уторка 17. маја 2022!!!

 

Ове године GOOD URBAN LIFE пројекат подразумева перформативне и интерактивне формате, радионице и интервенције у јавном простору које ће се одржати у оквиру 17. Београдске интернационалне недеље архитектуре (BINA) 


 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду  

Технички Универзитет у Бечу (TU Vienna)  


Студентска радионица 


Taking Care of the Careless / Брига о безбрижном 

Хибридни формат 

Мај 2022 – Zoom сесија 

14. и 15. јун 2022. Велике степенице на Косанчићевом венцу, башта Аустријског културног форума Београд, Србија 

Кључне речи: 

добар урбани живот, јавни простор, састојци за добар урбани живот, акције за добар урбани живот 

 


 

Опис Радионице 

У сарадњи између БИНЕ (Београдске међународне недеље архитектуре), Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Техничког унивезитета у Бечу и Аустријског културног форума Београд, одржаће се заједничка студентска радионица, првобитно кроз онлајн сесије, а затим и у Београду 14. и 15. јуна 2022. 

Радионица и с њом повезане активности антиципирају поступно истраживање и искуство у вези са темом „ Good Urban Life Actions” у којима учествују два факултета за архитектуру и просторно планирање. Приближно 35 студената Техничког универзитета у Бечу и Архитектонског факултета Универзитета у Београду радиће заједно и трансдисциплинарно како би остварили учинак на одабраном локалитету Великих степеница у непосредној близини Амбасаде Аустрије у Београду на Kосанчићевом венцу. 

Главни циљ је покретање акција кроз интердисциплинарно знање и међународну сарадњу. Стога ће студенти заједно са менторима са два факултета обрадити пет тема и с њима повезана кључна питања кустоског програма како би замислили могуће сценарије за „добар урбани живот“ на одабраној локацији. 

Почевши од опште анализе аспеката квалитета доброг урбаног живота, од студената се тражи да аспекте и елементе који они сматрају битним за квалитет живота у свом свакодневном окружењу идентификују и представе помоћу видео радова, слика, предмета или било којег другог медија по избору. Ова индивидуална и лична уводна вежба разоткриће перцепцију студената у односу на тему и њихове личне имагинације, истовремено доприносећи стварању репозиторијума елемената доброг урбаног живота као почетног простора за дискусију и даље истраживање. Овом методологијом започеће процес размене и формирања група између два факултета. Групе београдских и бечких студената почеће да размењују идеје, виђења и концепте о могућим акцијама на одабраном простору. Студенти ће се укључити у процес креативне интерпретације и интервенције употребом одабраних елемената на одабраном јавном простору у Београду. 

Током 24-часовне радионице у Београду, заједнички сакупљено и стечено знање биће на крају продискутовано и преточено у манифест за акцију. Манифест симболизује имагинарно, апстрахује бригу о безбрижном и запуштеном, и третира простор као вишеслојни, материјални, али и метафизички, социјални и релациони.  

Током два дана и 24-часовног перформативног истраживања, студенти ће предузимати акције на датој локацији. Kроз размену и интервенције, одабрани простор се реинтерпретира и унапређује а исход радионице остаје отворен. Неопходне акције које ће студенти подузети на локацији имају за циљ да подигну свест о промишљању урбаног простора, начина његовог коришћења, као и могућим решењима за унапређење, како простора, тако и искуства истог. О овим темама заједнички ће дискутовати учесници радионице и публика фестивала. Kако ће се студенти побринути за безбрижни простор, као и какав ће квалитет простора и искуства постићи кроз употребу предложених елемента/састојака на локацији су само нека од питања која осликавају отворени креативни процес радионице. 

Пријава за радионицу 

Сви заинтересовани студенти могу се пријавити на радионицу тако што ће послати пријаву на једној страни А4 формата (један пасус мотивације и коментара на тему и по жељи један визуал на тему) до уторка 10.маја (у поноћ) на емаил jelena.brajkovic@arh.bg.ac.rs. 

Радионица је отворена за студенте свих студијских програма: основних (ОАСА) и мастер академских студија (МАСА,МУАД,МАСИУ), као и интегрисаних академских студија (ИАСА). Сви студенти учесници радионице стичу право да аплицирају за додатне кредите за ваннаставне активности. Број студената је ограничен на 12. 

Радионица ће се одвијати на енглеском језику. 

 

Реализација радионице 

(SRB)  Јелена Брајковић и Павле Стаменовић (Архитектонски факултет Универзитета у Београду) 

(AT)   Давид Калас (Studio Calas Vienna, GIU Берлин), Сабине Книрбајн, Драгана Дамјановић, Емануела Семлић, Стефан Мер, Предраг Mилић (Технички унверзитет у Бечу – TU Vienna 

 

Организација и подршка 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Технички унверзитет у Бечу – TU Vienna, БИНА, Аустријски културни форум у Београду