УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (1)

Са задовољством Вас обавештавамо да је издавачка делатност Универзитета у Београду – Архитектонског факултета унапређена новом могућношћу доделе DOI бројева својим издањима. Овај начин асигнације научних радова показао се изузетно вредним за ауторе и крајње кориснике.

CrossRef систем користи преко 13000 организација у 139 земаља, које су се обавезале да савесно имплементирају коришћење DOI бројева у њиховим библиографијама, и тако допринесу инфраструктури и видљивости доступног садржаја.

Сав садржај у оквиру издања којима је додељен DOI број биће јавно доступан и служиће унапређењу “академског екосистема”.

Као чланица Организације, Архитектонски факултет у Београду ће моћи да користи сервисе као што су

Провера сличности (https://www.crossref.org/education/similarity-check/),

Цитираност (https://www.crossref.org/education/cited-by/ ),

Crossmark (https://www.crossref.org/education/crossmark/ ),  и

Регистар извора финансирања -( https://www.crossref.org/education/funder-registry/ ).

 

Сви истраживачи Архитектонском факултета у Београду (наставници, сарадници, научни сарадници и истраживачи, студент докторских академских студија и стипендисти МПНТР) имају право на коришћење CrossRef сервиса, као и на подношење захтева за добијање DOI броја за следеће типове публикација у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2016 и 21/2017) за које је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет издавач:

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (М10)

Зборници међународних научних скупова (М36)

Монографије националног значаја (М40)

Одбрањена докторска дисертација (М70)

Такође, DOI број биће додељен свим серијским публикацијама и чланцима/поглављима у оквиру серијских публикација за које издавач Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

Зашто DOI

Развојем Интернета научно периодично издаваштво се значајно изменило. Већина светских издавача научних часописа, поред своје папирне форме, истовремено објављује и своју електронску форму, чиме значајно доприноси видљивости и доступности својих издања. Додатно, електронска форма омогућава крајњим корисницима да за много краће време прочитају све објављене радове на тему њиховог истраживања. Поред чланака у целини, крајњем кориснику је омогућено и да прочита радове који су цитирани у сваком чланку (наравно уколико је за те плаћена претплата). Та једноставна “навигација” од библиографског описа референце до пуног текста обезбеђује се преко DOI (Digital Object Identifier) бројева.

 

Шта је DOI

DOI је јединствена алфанумеричка ниска додељена појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу у књизи и сл.). Преко те ознаке успоставља се веза до Интернет странице на којој се документ налази. Повезивање података о чланцима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef (https://www.crossref.org/). Тај сервис одржава базу DOI бројева, мета-податке и линкове до пуних текстова.

Како пронаћи DOI број чланка

С обзиром на честе захтев од стране уредништава часописа да референце наведене у попису коришћене литературе буду опремљене ДОИ бројем, KoBSON је прилагодио CrossRef апликацију која омогућава проналажење DOI бројева. Једноставним копирањем референце (или дела референце) у “текст бокс”, посредством CrossRef система добија се референца опремљена DOI бројем.

https://www.crossref.org/