УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

M02hexa360

Добродошли на веб изложбу завршних радова студената студијског програма Мастер академске студије архитектурe, урађених на предмету Студио M02  – Пројекат у школској 2019/20. години. Студио М02 – Пројекат је предмет у оквиру другог семестра програма МАС  Архитектура – I година. Уживајте!

Филтер
 • Озимадијас

  Озимадијас

  ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН
  Наставник: др Зоран Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Лука Николић
  Идеја за мој пројекат је настала као одговор на неприступачност локације…

 • Парк Југославија

  Парк Југославија

  ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН
  Наставник: др Зоран Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Кирил Чеботарев
  Циљ мог пројекта је активација комплекса “Музеј Југославија” уз унапређење приступачности…

 • Потенцијал археолошког раслојавања

  Потенцијал археолошког раслојавања

  ИНКУБАТОР+
  Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Тамара Плећевић
  Обликовна а првенствено функционална адаптација инкубатора и постојећег историјско археолошког локалитета, кроз рекутзивне односе…

 • Тампон зона: Инкубатор +

  Тампон зона: Инкубатор +

  ИНКУБАТОР+
  Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Мила Луковић
  Аналитичким методама и константим симболичким превођењем концепта се долази до формулисања архитектонске структуре Инкубатор…

 • CONNECT[OR]

  CONNECT[OR]

  ИНКУБАТОР+
  Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Бојан Ћировић
  Да ли се иновација и рађање нових идеја може изазвати одговарајућим архитектонским поступком?
  На…

 • Музеј аутомобила

  Музеј аутомобила

  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED
  Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Маша Драча
  Објекат, чија је намена – музеј аутомобила,…

 • Спортски објекат

  Спортски објекат

  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED
  Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Лазар Симић
  Обликовање објекта је условљено двема идејама, обликовање…

 • Музеј аутомобилизма

  Музеј аутомобилизма

  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED
  Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Ђорђе Ваљаревић
  Звук је један од утицајних фактора брзине….

 • Спортски објекат

  Спортски објекат

  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED
  Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Јана Вуловић
  Спортски објекат је разрађен у односу на…

 • Нове сеобе

  Нове сеобе

  ФОРУМ: САБИРНИ ЦЕНТАР
  Наставник: мр Зоран Абадић, доцент
  Студент: Милица Симић
  Ако је град заиста ,,човеков најдоследнији и најуспешнији покушај да реконструише свет…

 • ФОРУМ: сабирни центар

  ФОРУМ: сабирни центар

  ФОРУМ: САБИРНИ ЦЕНТАР
  Наставник: мр Зоран Абадић, доцент
  Студент: Ана Тошић
  Тема – стварање новог сабирног центра у граду – доброг места. Добро…

 • Библиотека у парку

  Библиотека у парку

  ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У ВАЉЕВУ
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент
  Студент: Невена Филиповић
  Пројекат преиспитује просторно-програмске могућности градске библиотеке на локацији на којој се…

 • Библиотека на тргу

  Библиотека на тргу

  ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У ВАЉЕВУ
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент
  Студент: Јована Шестовић
  Пројекат градске библиотеке подразумијева и формирање новог градског трга уз објекат….

 • Дистанца

  Дистанца

  Xénos – ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА СТРАНЦЕ
  Наставник: Милан Ђурић, ванредни професор
  Студент: Невенка Рајковић Батинић
  У прихватилишту су два странца, један је на сопственој,…

 • Филтер

  Филтер

  РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА
  Наставник: Игор Рајковић, ванредни професор
  Студент: Теодора Арсенијевић
  Урбанизација Београда која је трајала и траје стотинама година допринела је невероватној експанзији…

 • ОДИССЕИ: Универзална башта / Експлораторијум

  ОДИССЕИ: Универзална башта / Експлораторијум

  РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА / ПРОЈЕКАТ
  Наставник: Игор Рајковић, ванредни професор
  Студент: Уна Корица
  Увођењем савремених функција и садржаја даје се нови идентитет месту, али…

 • Центар за савремене технологије

  Центар за савремене технологије

  ЦЕНТАР ЗА НОВА ИСТРАЖИВАЊА
  Наставник: др Гроздана Шишовић, доцент
  Студент: Никола Минић
  Пројектован је истраживачки центар који се бави науком на пољу информационих…

 • Центар за промоцију мултикултуралности

  Центар за промоцију мултикултуралности

  ЦЕНТАР ЗА НОВА ИСТРАЖИВАЊА
  Наставник: др Гроздана Шишовић, доцент
  Студент: Миа Стевановић
  Мотив формулисања идеје Центра за промоцију мултикултуралности био је повезивање људи….

 • Институт за неурокинематографију: Вакуум

  Институт за неурокинематографију: Вакуум

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ ВИШЕСПРАТНОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ СКЕЛЕТНОГ ОБЈЕКТА
  Наставник: др Дејан Васовић, доцент
  Студент: Милијана Живковић
  Богат друштвени контекст инспирација је за ,,ИНК…

 • Архив будућности

  Архив будућности

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ ВИШЕСПРАТНОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ СКЕЛЕТНОГ ОБЈЕКТА
  Наставник: др Дејан Васовић, доцент
  Студент: Марко Гавриловић
  Идеју за концепт пројекта добио сам из…

 • Фабрика

  Фабрика

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ ВИШЕСПРАТНОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ СКЕЛЕТНОГ ОБЈЕКТА
  Наставник: др Дејан Васовић, доцент
  Студент: Исидора Зимовић
  Како се објекат налази у индустријско-пословној зони,…

 • Београдски портал

  Београдски портал

  ФОРМЕ РЕКРЕАЦИЈЕ ГРАДА
  Наставник: Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Невена Николић
  Циљ пројекта је испитивање догађаја на простору Луке Београд, као и испитивање…

 • New Atlantis

  New Atlantis

  ФОРМЕ РЕКРЕАЦИЈЕ ГРАДА
  Наставник: Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Милица Божић
  Комплекс нових форми рекреација Београда на територији Луке Београд конструисан је кроз…

 • Пословно-комерцијални објекат

  Пословно-комерцијални објекат

  ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ
  Наставник: др Александра Крстић Фурунџић, редовни професор
  Студент: Наташа Радојчић
  У пројекту је разрађен објекат на углу,…

 • Енергетски и еколошки одржив пословно-комерцијални објекат

  Енергетски и еколошки одржив пословно-комерцијални објекат

  ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКАТ
  Наставник: др Александра Крстић Фурунџић, редовни професор
  Студент: Јасмина Баба-Милкић
  Београд, као и сви други градови света,…

 • Локација Врачар

  Локација Врачар

  ЛОКАЦИЈА ВРАЧАР
  Наставник: др Александар Виденовић, ванредни професор
  Студент: Лука Рајшић

 • Пословно-културни центар Врачара

  Пословно-културни центар Врачара

  ЛОКАЦИЈА ВРАЧАР
  Наставник: др Александар Виденовић, ванредни професор
  Студент: Јелена Јоксимовић
  Задата локација односи се на део блока оивиченим улицама Голсфордијевом, Кичевском и…