УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у  звање доцента за ужу научну област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент на Департману за архитектонске технологије у оквиру расписаног конкурса од 15. јануара. 2020. године.

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент на Департману за архитектонске технологије, у саставу:

  • др Лидија Ђокић, председник, редовни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,
  • др Милан Радојевић, члан, доцент Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета и
  • др Ненад Иванишевић, члан, редовни професор Универзитета  у Београду – Грађевинског факултета

заказује извођење приступног предавања, са темом:

“ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У ВИСОКОГРАДЊИ

Приступно предавање одржаће се дана 13. фебруара 2020. године, у сали 254, са почетком у 10.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду

  1. кандидат др Александар Јовановић, у 10,00 часова;
  2. кандидат др Татјана Јуренић, у 11,00 часова.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 04. фебруара 2020. године

Председник Комисије

др Лидија Ђокић, редовни професор

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета