УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

21/01/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

oбавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-1 од 21.01.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-1.1 од 21.01.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Жикица Текић, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектонске технологије,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб- страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Жикица Текић Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Жикица Текић