УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Универзитет у Београду, Центар за трансфер технологије расписује конкурс за посао – Самостални стручнотехнички сарадник (координатор пројеката из области иновација, трансфера технологије и сарадње са привредом)

foto (1)

Опис посла

– анализира захтеве, препознаје и дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема решења;

– комуницира са странкама и запосленима и решава питања из своје надлежности или усмерава на надлежност;

– замењује директора Центра за време његове одсутности;

– припрема нацрте и предлоге годишњих планова рада Центра;

– организује, координира и спроводи активности у оквиру пројеката Центра;

– одржава сарадњу Центра са чланицама и истраживачким јединицама Универзитета;

– одржава сарадњу Центра са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије, Светском организацијом за интелектуалну својину и Европском патентном организацијом у оквиру реализације Уговора са ЗИС;

– организује, координира и спроводи активности усмерене на успостављање везе између Универзитета и проналазача;

– организује, координира и спроводи активности усмерене на јачање сарадње Центра са чланицама и истраживачким јединицама Универзитета;

– организује и спроводи активности усмерене на обезбеђивање ефикасног трансфера технологије са Универзитета у Београду ка пословном сектору;

– организује, координира и спроводи активности усмерене на прикупљање донација;

– обавља послове информисања и саветовања у вези са пословима промоције и комерцијализације научноистраживачког рада и ИС;

– учествује у припреми интерних аката и процедура Универзитета и чланица Универзитета из области делокруга рада;

– припрема споразуме о сарадњи и билатералне уговоре са другим центрима, пословним инкубаторима, научно технолошким парковима, истраживачким и високошколским установама, привредним друштвима, коморама, удружењима, међународним институцијама и асоцијацијама из области заштите права интелектуалне својине, трансфера знања и технологије и сарадње са привредом.

Обавезни услови:

– високо образовање на студијама другог степена,

– добро познавање пакета Microsoft Office,

– радно искуство од најмање годину дана,

– одлично знање енглеског језика,

– познавање још једног светског језика.

 

Предност имају кандидати који поседују:

– искуство у управљању пројектима (администрацији, имплементацији, контроли и извештавању)

– Предзнање из области трансфера технологије/ интелектуалне својине/ предузетништва/ маркетинга

 

Начин пријаве:

Мотивационо писмо и биографију на српском језику послати на prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs и попунити формулар за евиденцију пријаве на линку: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV

 

У наслову мејла навести:

Центар за трансфер технологије

– пријава за посао.

 

Рок за пријаву 01/02/2020