УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Одржана међународна студентска радионица ”Одрживи и интегрални урбани развој новобеоградских блокова – на примеру БЛОKа 45”/ ”Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocks”

01 (1)

На Архитектонском факултету у Београду одржана је међународна студентска радионица „Одрживи и интегрални урбани развој новобеоградских блокова – на примеру БЛОКа 45/ Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocksBLOСК 45“ од 25. октобра до 3. новембра 2019. године. У радионици, која се реализује као део ERASMUS сарадње са Факултетoм за Архитектуру и урбанистичко планирање из Штутгарта, учествовало је 13 студената Мастер програма Интегрални урбанизам са Архитектонског факултета у Београду и 15 студената Мастер програма Integrated urbanism and sustainable design са факултета за Архитектуру и урбанистичко планирање из Штутгарта. Као ментори на радионици са факултета из Београда су учествовали: ван. проф. Kсенија Лаловић, ван. проф. Марија Маруна, доц.др Ратка Чолић, доц. др Данијела Миловановић Родић, асист. Јована Бугарски, асист. Александра Ђорђевић и сарадник Ана Шабановић. Са факултета из Штутгарта учествовали су: Lenka Vojtová, MSc, Researcher and Lecturer Rainer Goutrié, dipl.-ing. arch., IUSD Coordinator and Lecturer, Raphael Dietz, dipl.-ing. arch., Research Associate.

 

Као полазиште за разумевање локалног контекста организована је презентација студентских радова на предметима МАСИУ-23020_Теорија планирања (ван. Проф Марија Маруна), као и МАСИУ-23030_Методологија планирања (доц. др Данијела Миловановић Родић, асист. Александра Ђорђевић). Овај део наставе подразумевао је истраживачке поступке анализе урбане структуре контекста и покривености планским документима, као и тренутних развојних процеса кроз мапирање генезе процеса активности актера.

02 03

У циљу дефинисања потреба локалне заједнице и формулације стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Блока 45, током радионице су организоване различите активности, које су укључивале гостујућа предавања као и интервјуе са представицима Урбанистичког завода Београда (Ана Граовац), Секретаријата за заштиту животне средине (Весна Шабановић), Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (др Синиша Тркуља) и представницима невладиних организација – Блокови (Иван Милошевић), Савски насип (Оливер Илић), НеДамКеј (Душан Чавић, Aлександар Салапура, Тара Јовановић), Институт за урбане политике (Ива Чукић, Јована Тимотијевић). За боље разумевање колаборативног приступа планирању урбаног развоја кроз партиципацију грађана и укључивање стејкхолдера, предавања су одржали наставници, ментори на радионици (доц.др Ратка Чолић, Ленка Војтова и Рафаел Дијез).

04

Током радионице примењене су групне технике критичке анализе садржаја налаза предистраживања (са оба факултета), SWOT анализа, дефинисање визије и циљева урбаног развоја, генерисање стратешких идеја и формулисање предлога могућих стратешких пројеката за задати полигон. Овај део наставе представљао је завршни корак за два предмета, и први методолошки корак у реализацији наставе на студију МАСИУ-23041-01 ИПО3-01_Интегралне урбане стратегије (ван. проф. Ксенија Лаловић, доц.др Ратка Чолић, асист. Јована Бугарски, сарадник Ана Шабановић).

05

Међународна радионица је имала за полазиште глобално дефинисане циљеве одрживог развоја и отварила је питања њихове операционализације. Поред циљева одрживог развоја (2015), UN-Habitat Нова урбана агенда (2016) и ЕУ Урбана агенда (2016) представљају међународне пoлитике урбаног развоја које се у Србији спроводе кроз Националну стратегију одрживог урбаног развоја до 2030. године (2019).

 

У сарадњи наставника и студената са два факултета, и уз подршку локалних партнера, студентски радови су интегрисани у сет предлога у функцији подршке одрживом урбаном развоју и унапређењу квалитета живота људи у Блоку 45. Предлози пројеката односе се на сет тема: мешовите намене у/за традиционалне урбане структуре, урбанистичко/градитељско наслеђе социјализма, јавни простори, квалитет јавних услуга, управљање и одржавање вишепородичног становања, бесправна изградња, заштита животне средине и климатске промене, урбана мобилност, локална економија и управљање урбаним развојем.

06 07

У односу на приоритетна подручја интервенције националне политике, Блок 45 се сагледава у оквиру: угрожених урбаних структура и урбане матрице, просторних целина са градитељским наслеђем, важним обележјима културног  и историјског развоја, и делом бесправно изграђених и неуређених урбаних зона, као и делова насеља изложених проблемима заштите животне средине и климатским променама. Наиме, оквир за рад је недавно усвојена Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.године, а активности се спроводе као део акционог плана за њену имплементацију у оквиру лабораторије ”Агенти промена”.

08