УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

sl 1 - slika za najavu

Позивамо вас да присуствујете гостујућем предавању архитекте Алесандра Арманда (Alessandro Armando), архитекте и професора на Департману за архитектуру и дизајн Политекнике у Торину (Politecnico di Torino).

Предавање ће се одржати у четвртак, 31.10.2019. године у 19.00 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета у Београду, под насловом:

Архитектура ефеката: белешке о теорији архитектонског пројекта

The architecture of the effects: notes on a theory of the architectural project

Алесандро Армандо (Alessandro Armando)

četvrtak, 31.10.2019. godine

19:00 sati, amfiteatar Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Bul. Kralja Aleksandra 73/II

 

Предавање ће се бавити општим карактеристикама прагматичног приступа истраживању у области архитектонског пројекта. Кроз преглед основних претпоставки теорије – које укључују различите референце на социјалну онтологију, науке и технологије, теорију мрежа актера и друга изван-дисциплинарна подручја – покушаћу да дефинишем архитектонски пројекат као специфичну компетенцију и као праксу која се у основи заснива на производњи и размени докумената. Аналитички ћу се позабавити праксом архитектонског дизајна, преусмеравајући пажњу са теме – као добронамерне индивидуе – на објекат – као сноп дизајнираних докумената који делују у друштвеном систему.

Шта је архитектонски пројекат? Где је његова моћ? Које чињенице мора да размотри и које вредности треба да отелотвори? Уместо да се обраћам нормативности архитектонских теорија, покушаћу да одговорим на та питања усредсређена на прагматичну димензију дизајна. Циљ „Teoria del progetto architettonico“ [Теорија архитектонског пројекта] има за циљ поновно састављање истраживачког поља и специфичне компетенције, често непризнате или чак заведене у друге – као што су уметност, грађевинске технике, бирократија, јавно ангажовање, итд. Акција кроз архитектонско обликовање може се замислити и развити као специфичан скуп вештина, који стоји између политике и технике, симболичке и бирократске моц́и, предвиђања и нарације.

Предавање је отворено за све заинтересоване.

Добродошли!

 

Биографија:

AA_smaller Portrait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алесандро Армандо (Alessandro Armando), архитекта, је ванредни професор на одељењу за архитектуру и дизајн (ДАД) Политехнике у Торину (Politecnico di Torino) од 2011. године, где предаје архитектонски и урбани дизајн. Такође је програмски директор мастер курса „Градитељство у архитектури“ (the “Architecture Construction City” ) и члан Одбора за докторски програм ДАСП – „Архитектура. Историја и пројекат“ (Architecture. History and Project “). Његова тренутна истраживачка активност фокусирана је на теорију архитектонског пројекта. Оснивач је и члан уредништва часописа “Ardeth” – Архитектонска теорија дизајна(“Ardeth” (Architectural Design Theory), а тренутно је уредник часописа “Rivista di Estetica”, 2, 2019 (The Sciences of Future). У својој професионалној пракси као архитекта партнер је и оснивач студиа DAR Architettura, заједно са Di Robilant i G. Durbiano. Међу његовим публикацијама издвајају се: Teoria del progetto architettonico (2017); Rim: Carocci (sa G. Durbiano); Watersheds. A Narrative of urban recycle (2015), Guangzhou: Sandu Publishing (s M. Bonino i F. Frassoldati); La soglia dell’arte: Peter Eisenman, Robert Smithson e il problema dell’autore dopo le nuove avanguardie (2009) Торино: SEB 27.

dodatna slika u tekstu