УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Отворена врата Архитектонског факултета за СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА (ЕЕЗА) – 10.09.2019.

2019_AF_Otvorena_vrata_EEZA_thumb-770x578

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање је обавезно!

Неопходно је да се пријавите за учешће на следећи начин: Ваше име и презиме, контакт телефон, годину рођења, назив факултета/студијског програма који сте завршили пошаљете треба да пошаљете на eeza@arh.bg.ac.rs најкасније до 9. септембра 2019. године.

Архитектонски факултет у Београду Вас позива на отворени семинар у циљу упознавања са специјалистичким академским студијама ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА (ЕЕЗА)!

Студијски програм Специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура (САС ЕЕЗА) први пут је акредитован 2012. године, а иновиран је и реакредитован 2017. године.

По својој структури и садржају студијски програм САС ЕЕЗА је конципиран тако да омогући продубљивање знања студената неопходних за пројектовање, грађење и процену енергетски ефикасних и зелених зграда.

Осим тога, програм пружа студентима могућност стицања посебних знања и вештина препознатих од стране државе као:

  • еквивалент обуци за полагање стручног испита за инжењера за енергетску ефикасност / лиценца 381,

односно, еквивалент обуци за стицање звања

  • LEED-GA (Green Associate),

чиме се, по завршетку овог студијског програма, значајно проширује поље потенцијалног професионалног ангажмана.

Стога Вас позивамо да нас овим поводом посетите, упознате наставнике на студијском програму који су признати стручњаци у области енергетски ефикасне и зелене архитектуре и стекнете увид у садржај и структуру специјалистичких студија!

Отворена врата ће се одржати 10. септембра 2019. године у сали 200 Архитектонског факултета, у трајању од 16.00 до 18.00h.

Током отвореног семинара, биће одржане кратке презентације везане за теме које се студијским програмом специјалистичких студија ЕЕЗА обрађују, и пружене све информације о начину пријављивања, упису и условима студирања, након чега ће се кроз непосредни разговор са наставницима и пригодне приказе досадашњег рада студената/полазника специјалистичких студија бити могуће да се стекне ближи увид у карактер и структуру студијског парограма.