УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Докторска дисертација и извештај Комисије: кандидат Мирјана Милетић, дипл.инж.арх.

    By Архитектонски факултет_Уредник on 13/04/2019
    Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом “Оптимизација енергетских перформанси у процесима санације универзалних спортских дворана изграђених у Београду у периоду од 1960. до 1980. године” Мирјане Милетић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.