УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Kontext_Konkurs_za_20_stripendija_2018_opt

http://www.kontext.edu.rs/aktuelnosti/250-20-stipendija-za-ucenje-stranih-jezika

Савез студената Београда у сарадњи са школом за стране језике „Контекст“ расписује конкурс за доделу 20 стипендија за бесплатнo учење страних језика.

Једанесту годину за редом Савез студената Београда и школа за стране језике “Контекст” додељује стипендије које обухватају целокупну цену курса. У претходних десет година на овај начин подељено је 525 потпуних стипендија и преко 600 стипендија које покривају цену од 30% попуста.

Право да конкуришу имају сви* студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и своју делатност обављају на територији града Београда, који студирају искључиво по Болоњском режиму и који су остварили више од 60 ЕСПБ (током досадашњег студирања а закључно са октобарским роком) и са просечном оценом изнад 8.5.

Пријављивање кандидата ће трајати од 18.02.2019 до 28.02.2019. године.

Најкасније 3 дана по завршетку конкурса биће објављени резултати на нашем сајту.

Студенти који буду изабрани биће контактирани за даља упутства око тестирања и уписа у школу. На сајту http://www.kontext.edu.rs/ можете се детаљније информисати о броју језика и начину извођења наставе. Стипендије се односе само на опште курсеве за које постоје формиране групе. Стипендије не обухватају припремне курсеве. Добитник стипендије може се одлучити за други курс уколико за првобитно жељени курс није формирана група. Уколико добитник из неког разлога одустане од стипендије, исту добија следећи кандидат са листе.

Рангирање студената ће се извршити према следећој формули:
За II, III, IV и V годину: (укупан број ЕСПБ / број година студирања) x просек током студирања.

Рангирање ће се вршити независно** за 6 групација:
· Факултети природно-математичких наука (4 стипендије)
· Факултети медицинских наука (3 стипендије)
· Факултети друштвенo-хуманистичких наука (5 стипендијa)
· Факултети Техничко- технолошких наука (4 стипендије)
· Високе школе струковних студија (2 стипендије)
· Универзитет уметности (2 стипендије)

Пријава на конкурс износи 200 РСД. Уплата се врши приликом предавања конкурсне документације.

Неопходна документација за пријављивање на конкурс:
1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС (добија се на пријавном месту)
2. УВЕРЕЊЕ О УПИСАНОМ СЕМЕСТРУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ИЛИ УВЕРЕЊЕ ДА СТЕ РЕДОВАН СТУДЕНТ
3. ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ
4. УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ ПРОСЕКУ ОЦЕНА ТОКОМ СТУДИРАЊА
5. УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ ОСТВАРЕНИХ ЕСПБ ТОКОМ СТУДИРАЊА

Нису потребни оригинали докумената, валидне су и копије са факултета.

Објашњење за уверења о броју остварених ЕСПБ и просеку:

  • Студент II године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I године.
  • Студент III године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I и II године (број ЕСПБ и просек остварен закључно са II годином студија).
  • Студент IV године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II и III године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са III годином студија).
  • Студент V године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II, III и IV године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са IV годином студија).

Конкурсна документација се може предати сваког радног дана у периоду од 12-17 часова; у просторијама Савеза студената Београда, Балканска бр.4, III спрат.


* Студенти који су добили стипендију у Октобру 2018 године немају право да конкуришу али имају право да остваре попуст од 30% на цену курса.

** Студенти се рангирају само са својом групацијом, конкуришу за 4, односно 3 стипендије. Другим речима спроводи се 6 независних конкурса.

*** Студенти мастер студија се рангирају са студентима основних студијa.


Информације сваког радног дана од 12-17 часова у вези са условима конкурса и пријавама на конкурс на телефон Савеза Студената Београда 064/1749-379, или на мејл loncar.ssb@gmail.com.

Све информације у  вези са курсевима, терминима и локацијама одржавања можете добити на телефон школе Контекст 065/65-65-700 или на вебсајту: http://www.kontext.edu.rs/