УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201819_prelaz_sa_drugih_fakulteta

Обавештење за прелаз студената са других факултета
На основу члана 38. став 1. и члана 72. Статута Архитектонског факултета у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17-пречишћен текст) и одлуке Наставно-научног већа бр. 01-1277 /2-4 од 25.06.2018. године Архитектонски факултет у Београду, а у складу са Општим условима конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/19. годину (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), обавештава заинтересоване студенте:

Студенти других високошколских установа, који су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на уписаном студијском програму академских студија архитектуре, могу се уписати на студијске програме основних и интегрисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету у Београду у школској 2018/2019, до броја утврђеног одлуком Наставно – научног већа и то:

 • на другу годину студијског програма основних и интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на који су уписани,
 • на трећу годину основних и интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили услов за упис на трећу годину на матичној високошколској установи са које прелазе,
 • на четврту годину интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили услов за упис на четврту годину на матичној високошколској установи са које прелазе,

као и могућност да на основу признатих испита испуњавају услове дефинисане студијским програмом Архитектонског факултета у Београду за упис.

Захтеви за упис се подносе лично на Архитектонском факултету у Београду (2. спрат – соба 205) у другом уписном року 03.09.2018. године, у термину од 10-12 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:

 1. Потврду о положеним испитима са укупним бројем остварених ЕСПБ са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
 2. Потврда о оствареном услову за упис у наредну годину студија са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
 3. Оверену фотокопију индекса;
 4. Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству;
 5. Студијски програм по коме је студент студирао на другој високошколској установи;
 6. Писани захтев за упис са доказом о уплати надокнаде за пријаву за прелаз, у висини од 15.000,00 динара, на жиро рачун Архитектонског факултета бр. 840-1436666 -34, позив на број 501 и
 7. Захтев за признавање испита.

За додатне информације обратити се Студентској служби Архитектонског факултета у Београду на е-маил адресу: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Декан Архитектонског факултета
Проф. др Владан Ђокић, с.р.


Општи услови конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/19. годину

Документ: Обавештење за прелаз студената са других факултета Формулар: Захтев за признавање испита (одштампати обострано!)