УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

University_of-Minho_logo_white_opt

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.

Позив за пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Мињо (Universidade do Minho) из Португала.

У оквиру програма Ерасмус +, КА1, Универзитет у Београду потписао је Интер-институционални споразум са Универзитетом Мињо из Португала. За академску 2018/19, односно за пролећни семестар, планирано је мобилност студената Мастер студија архитектуре (I година, 2. семестар) и студената Интегрисаних студија архитектуре (IV година, 8. семестар).

Период боравка је 5 месеци – од фебруара 2019. године.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) и посредством онлине платформе Универзитета Мињо (https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx)

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет Мињо.

Universidade_do_Minho-University_of_Minho_opt

Универзитет Мињо (Universidade do Minho) из Португала

Важни датуми

  • Рок за регистрацију путем МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформе: 15.06.2018. године;
  • Рок за регистрацију путем портала Универзитета Мињо: 22.06.2018. године;
  • Крајња селекција студената и обавештење о реализацији мобилности: до краја јуна 2018. године;
  • Спровођење студентске мобилности: у пролећном семестру школске 2018/19 године.

Комплетна упутства за пријаву преко онлине портала Универзитета Мињо и информације о условима мобилности (висина стипендије, пренос кредита, итд) на адреси: https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx

Студијски програми

 Општи услов за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

У понуди ју следећи студијски програм: Интегрисане студије Мастер архитектуре ( IV година / 2. семестар) https://www.arquitectura.uminho.pt/en/Study/undergraduate/integrated-master/Pages/Study-Plan.aspx

MOBION--Universidade_do_Minho-University_of_Minho_opt

МОБИОН платформа

Неопходна документација

Сваки студент је дужан да се региструје на МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформи у делу назначеном за овај споразум.

Неопходна документација за онлајн регистрацију путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву);

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву);

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;

ВАЖНО:
Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и Продекана за наставу се скенира и прилаже уз онлине пријаву (3 примерка) – 1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби и 1 копија остаје студенту да је приложи уз онлине пријаву).

4. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
– назив студијског програма за који сте заинтересовани
– разлози за похађање изабраног студијског програма
– очекивања од изабраног студијског програма
– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

5. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву)

6. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика – у оквиру овог споразума се очекује ниво Б1 португалског језика и/или Б1 енглеског језика који се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS/ TOEFL/ CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик); скениран документ се прилаже уз онлине апликацију)

7. Copy of Passport (скениран пасош)

8. CV (на енглеском језику)

9. ФОТО


За процедуру потписивања Learning Agreement-а и сва додатна питања можете се обратити:
Ружици Павлић, координаторки за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.


Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Мињо из Португала