УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Градитељско наслеђе

Предмети:
ОАСА-35030 Градитељско наслеђе у Србији
ИАСА-35030 Градитељско наслеђе у Србији

Други колоквијум из предмета Градитељско наслеђе у Србији биће одржан у среду, 10. јануара 2018. године у амфитеатру према распореду и списку истакнутом на огласној табли испред кабинета 233.

Свака група ради колоквијум по 20 минута.

Распоред по групама:

Студенти Основних академских студија ‐ Архитектура:
Прва група од 11.00 до 11.20 часова – од редног броја 1 – 75 испред презимена;
Друга група од 11.25 до 11.45 часова – од редног броја 76 – 150 испред презимена;
Трећа група од 11.50 до 12.10 часова – од редног броја 151 – 225 испред презимена;

Студенти Основних академских студија ‐ Архитектура и Интегрисаних aкадемских студија ‐ Архитектура:
Четврта група од 12.15 до 12.35 часова – од редног броја 226 – 251 испред презимена и сви студенти са Интегрисаних академских студија ‐ Архитектура од редног броја 1 – 50 испред презимена.

Градиво за други колоквијум – изводи са предавања доступни на Арх.Порталу:
1. Средњовековно сакрално наслеђе – манастири (манастир Хиландар и манастири у средњовековној србији)
2. Средњовековна насеља и утврђени градови
3. Пост‐средњовековно сакрално наслеђе у Србији
4. Профано наслеђе – традиционална вернакуларна архитектура (једноставни облици становања, сеоске куће брвнаре, сеоске куће бондручаре, сеоске куће од
камена и сеоске куће од набоја)
5. Развој градских насеља и основни типови кућа (градска кућа оријенталног типа и градска кућа средњоевропског типа)

На колоквијум обавезно понети индекс (или личну карту)!

Из кабинета