УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201617_Studio-M02-Projekat_cover_Darija-Raseta

Дарија Рашета – Интерполација

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених у оквиру другог семестра Мастер студијских програма у школској 2016/17 години. Пред Вама су одабрани Студио М02 студентски радови који представљају изборне предмете са мастер програма Мастер академске студије Архитектура 2016/17 – I година. Уживајте!

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина СТУДИО М02
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА: МАСА-А12011 СТУДИО М02А – Пројекат
МОДУЛ УРБАНИЗАМ: МАСА-У12011 СТУДИО М02У – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО: МАСА-АК12011 СТУДИО М02АК – Пројекат

Тематски оквир студијске целине
ДРУШТВО, ГРАД И АРХИТЕКТУРА

Руководилац студијске целине: арх. Александру Вуја, ванредни професор

Однос града и архитектуре је, у оквирима укупног комплекса наставе, издвојен у други семестар мастер академских студија као посебна област истраживања. Садржај предмета рада постављен је као сложен пројектантски проблем и ниво у коме студенти самостално развијају све шире програмске платформе разматрања архитектуре.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство и рекреација су само неки од садржаја којима се формулише виша структура са одликама градског центра и јавних простора у мери посебних студијских програма.

Овако постављена, струка постаје крајња последица али и иницијатор низа: друштво, град и архитектура. Улога архитектуре се преиспитује кроз, пре свега, етички принцип којим се концептуално постављају основе програма а тиме и став професије према друштву, локалној заједници или специфичној појави неког од облика друштвеног живота. Тиме се као професионалци разликујемо од других учесника у грађењу града јер прихватамо и у заједнички суживот уносимо друштвену одговорност према заједничком интересу и струку постављамо на место које јој по значају припада… Опширнији текст овде.

Филтер
 • Интерполација

  Интерполација

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор
  Студент: Дарија Рашета
  Опис пројекта: Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима. Просторни оквир: сегмент блока у…

 • Веза – Београд Нови Београд

  Веза – Београд Нови Београд

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент
  Студент: Тамара Мићовић
  Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа…

 • Просторне структуре – Београдски сајам

  Просторне структуре – Београдски сајам

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ – БЕОГРАДСКИ САЈАМ
  Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор
  Студент: Огњен Граовац
  Опис пројекта: Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора…

 • Веза – Београд Нови Београд

  Веза – Београд Нови Београд

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент
  Студент: Снежана Крнић
  Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа…

 • Веза – Београд Нови Београд

  Веза – Београд Нови Београд

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент
  Студент: Лука Павелка
  Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа…

 • Концепти урбаног пејзажа : парк, хотел и отворени градски маркет

  Концепти урбаног пејзажа : парк, хотел и отворени градски маркет

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  КОНЦЕПТИ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА : ПАРК, ХОТЕЛ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ МАРКЕТ
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Федор Јурић
  Опис пројекта: Урбани пејзаж је романтични концепт гледања на град…

 • Град на ивици

  Град на ивици

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ГРАД НА ИВИЦИ
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент
  Студент: Христина Ћирковић
  Опис пројекта: Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рекреације, угоститељства, комерцијалних садржаја…) у…

 • Универзитетски спортски центар

  Универзитетски спортски центар

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
  Наставник: др Љиљана Ђукановић, доцент
  Студент: Драган Вуковић
  Опис пројекта: Универзитетски спортски центар предвиђен је на атрактивној локацији Бежанијске косе у непосредној близини Студентског града у…

 • Инкубатор+

  Инкубатор+

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  ИНКУБАТОР+
  Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент
  Студент: Јована Михаиловић
  Опис пројекта: У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру…

 • Dortyol (четири пута) – Активирање просторног потенцијала градског блока

  Dortyol (четири пута) – Активирање просторног потенцијала градског блока

  СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
  DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) – АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА
  Наставник: др Александар Виденовић, доцент
  Студент: Јелена Ковачевић
  Опис пројекта: Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока….

M02hexa360