УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Објекат привременог карактера, намењен боравку у природи – у близини националног парка Фрушка Гора. | Фото © Ана Костић

Представљамо Вам изведен студентски пројекат ”Тацна” – Павиљон у природи.

”Тацна” је назив павиљона, објекта привременог карактера, намењеног боравку у природи и реализованог у близини националног парка Фрушка Гора. Објекат чини платформа коју носе челични стубови на висини од три метра изнад тла. Саму платформу, оквирног габарита 90м2, чине конструктивни елементи од ламелираног дрвета и газишна површина од даске црног бора.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0493

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0598

Rеализацијa газишне површине од даске црног бора је био циљ прве радионице, одржане крајем априла месеца 2017. године. | Фото © Ана Костић

Пројекат је започет у оквиру наставног модула М5А.1. – Студио (Усмерење – Архитектура) (студио доцента др Ђорђа Стојановића) на првој години Мастер академских студија, током летњег семестра школске године 2013/14.

Финални део пројекта који је обухватио осмишљавање и конструкцију газишне површине платформе, реализован је кроз две радионице намењене студентима Архитектонског факултета. Израда пројектне документације за реализацију газишне површине од даске црног бора је био циљ прве радионице, одржане крајем априла месеца 2017. године.

Студенти су упознати са концептом и историјатом пројекта, специфичностима примењених техника градње дрвених конструкција и пројектантскима алатима за параметарско моделовање.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_1340

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_1040

Заинтересовани студенти су имали прилику да заједно са професионалним градитељима активно учествују у последњој фази реализације пројекта. | Фото © Ана Костић

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0964

Објекат чини платформа коју носе челични стубови на висини од три метра изнад тла, оквирног габарита 90м2. | Фото © Ана Костић

Друга радионица, одржана током маја месеца ове године се односила на саму реализацију газишне површине на основу усвојеног решења. Заинтересовани студенти су имали прилику да заједно са професионалним градитељима активно учествују у последњој фази реализације пројекта.

Сарадници на пројекту: Милан Катић, сарадник, Немања Кордић, асистент и Владан Стевовић, асистент.

Студенти који су учествовали у извођењу пројекта: Тамара Кенић, Филип Јаницијевић, Катарина Раковић, Јован Ковачевић, Јован Ристић, Јелена Марковић, Сара Антов, Миња Раденковић, Федор Јурић, Тамара Нешић, Катарина Декић, Магдалена Маслаћевић, Адам Шунтурлић, Сара Јеверичић, Марија Пантовић.

Израда павиљона – архитектонско образовање кроз праксу

Основна намера иза покретања иницијативе за реализацију објекта павиљонског типа у оквиру наставног програма или ваннаставних активности студената, јесте активно учешће студента у читавом току пројекта што обухвата процесе концептуализације, разраде решења, израде извођачког пројекта, израде предмера и предрачуна грађевинских радова, израде динамичког плана, и активно учешће у столарским и тесарским радовима.

Овакав вид образовања у архитектури омогућава:
• приближавање праксе архитектонског пројектовања и образовања;
• сагледавање односа између концепције и реализације пројекта;
• разумевање улоге пројектанта у различитим фазама грађевинског пројекта;
• разумевање улога различитих професија и њихових односа у грађевинској индустрији;
• практично упознавање са карактеристикама грађевинских материјала;
• практично упознавање са техникама градње.

Део фотографија из албума

Фотографије © Ана Костић

Овде можете да погледате све фотографије са радионице у високој резолуцији: https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157684129813125

Реализацију пројекта су помогли:
4од7 Архитектура, Гир, Гомид доо, Пробанат, Пирамида, Сика.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_sponzori