UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Objekat privremenog karaktera, namenjen boravku u prirodi – u blizini nacionalnog parka Fruška Gora. | Foto © Ana Kostić

Predstavljamo Vam izveden studentski projekat ”Tacna” – Paviljon u prirodi.

”Tacna” je naziv paviljona, objekta privremenog karaktera, namenjenog boravku u prirodi i realizovanog u blizini nacionalnog parka Fruška Gora. Objekat čini platforma koju nose čelični stubovi na visini od tri metra iznad tla. Samu platformu, okvirnog gabarita 90m2, čine konstruktivni elementi od lameliranog drveta i gazišna površina od daske crnog bora.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0493

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0598

Realizacija gazišne površine od daske crnog bora je bio cilj prve radionice, održane krajem aprila meseca 2017. godine. | Foto © Ana Kostić

Projekat je započet u okviru nastavnog modula M5A.1. – Studio (Usmerenje – Arhitektura) (studio docenta dr Đorđa Stojanovića) na prvoj godini Master akademskih studija, tokom letnjeg semestra školske godine 2013/14.

Finalni deo projekta koji je obuhvatio osmišljavanje i konstrukciju gazišne površine platforme, realizovan je kroz dve radionice namenjene studentima Arhitektonskog fakulteta. Izrada projektne dokumentacije za realizaciju gazišne površine od daske crnog bora je bio cilj prve radionice, održane krajem aprila meseca 2017. godine.

Studenti su upoznati sa konceptom i istorijatom projekta, specifičnostima primenjenih tehnika gradnje drvenih konstrukcija i projektantskima alatima za parametarsko modelovanje.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_1340

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_1040

Zainteresovani studenti su imali priliku da zajedno sa profesionalnim graditeljima aktivno učestvuju u poslednjoj fazi realizacije projekta. | Foto © Ana Kostić

Tacna_Paviljon_u_prirodi_IMG_0964

Objekat čini platforma koju nose čelični stubovi na visini od tri metra iznad tla, okvirnog gabarita 90m2. | Foto © Ana Kostić

Druga radionica, održana tokom maja meseca ove godine se odnosila na samu realizaciju gazišne površine na osnovu usvojenog rešenja. Zainteresovani studenti su imali priliku da zajedno sa profesionalnim graditeljima aktivno učestvuju u poslednjoj fazi realizacije projekta.

Saradnici na projektu: Milan Katić, saradnik, Nemanja Kordić, asistent i Vladan Stevović, asistent.

Studenti koji su učestvovali u izvođenju projekta: Tamara Kenić, Filip Janicijević, Katarina Raković, Jovan Kovačević, Jovan Ristić, Jelena Marković, Sara Antov, Minja Radenković, Fedor Jurić, Tamara Nešić, Katarina Dekić, Magdalena Maslaćević, Adam Šunturlić, Sara Jeveričić, Marija Pantović.

Izrada paviljona – arhitektonsko obrazovanje kroz praksu

Osnovna namera iza pokretanja inicijative za realizaciju objekta paviljonskog tipa u okviru nastavnog programa ili vannastavnih aktivnosti studenata, jeste aktivno učešće studenta u čitavom toku projekta što obuhvata procese konceptualizacije, razrade rešenja, izrade izvođačkog projekta, izrade predmera i predračuna građevinskih radova, izrade dinamičkog plana, i aktivno učešće u stolarskim i tesarskim radovima.

Ovakav vid obrazovanja u arhitekturi omogućava:
• približavanje prakse arhitektonskog projektovanja i obrazovanja;
• sagledavanje odnosa između koncepcije i realizacije projekta;
• razumevanje uloge projektanta u različitim fazama građevinskog projekta;
• razumevanje uloga različitih profesija i njihovih odnosa u građevinskoj industriji;
• praktično upoznavanje sa karakteristikama građevinskih materijala;
• praktično upoznavanje sa tehnikama gradnje.

Deo fotografija iz albuma

Fotografije © Ana Kostić

Ovde možete da pogledate sve fotografije sa radionice u visokoj rezoluciji: https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157684129813125

Realizaciju projekta su pomogli:
4od7 Arhitektura, Gir, Gomid doo, Probanat, Piramida, Sika.

Tacna_Paviljon_u_prirodi_sponzori