УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.

Universitat_Stuttgart_logo

Позив за пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт (Universität Stuttgart) из Немачке

У оквиру програма Ерасмус+, КА1, Универзитет у Београду потписао је Интер-институционални споразум са Универзитетом Штутгарт из Немачке 485-6606/1-16. За академску 2017/18, односно за јесењи семестар, планирано је укупно 3 мобилности студената мастер студија Архитектонског факултета у Београду: Мастер Архитектура и Мастер Интегрални Урбанизам. Период боравка је 6 месеци – од октобра 2017. до 28. фебруара 2018. године, односно током 3. семестра мастер студија.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Штутгарту, односно руководиоци студијских програма путем интервјуа са одабраним кандидатима који ће бити организовани на Архитектонском факултету у Београду.

Важни датуми

  • Рок за регистрацију путем МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформе: 30.03.2017. године;
  • Интервју са кандидатима на Архитектонском факултету: између 3. и 5.04.2017. (кандидати који уђу у ужи избор ће бити директно обавештени о распореду интервјуа);
  • Крајња селекција студената и обавештење о реализацији мобилности: до краја априла 2017. године;
  • Спровођење студентске мобилности: у јесењем семестру школске 2017/18 године.

Universitat_Stuttgart_board

Студијски програми

Општи услов за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

У понуди су следећи студијски програми:

Информацију о распореду наставе за 2017/18 годину могу се наћи на следећем линку: http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/studierende/practical/university/academical_calendar/index.en.html

Опште информације о Факултету за архитектуру и урбано планирање Универзитета у Штутгарту можете наћи овде: http://www.architektur.uni-stuttgart.de/home/

MOBION-izgled-portala_opt

МОБИОН платформа

Неопходна документација

Сваки студент је дужан да се региструје на МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформи у делу назначеном за овај споразум.

Неопходна документација за онлајн регистрацију путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву);

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву);

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;

ВАЖНО:
Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и Продекана за наставу се скенира и прилаже уз онлине пријаву (3 примерка) – 1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби и 1 копија остаје студенту да је приложи уз онлине пријаву).

а) Упутство за попуњавање уговора о мобилности за програм Arhitektur und Stadtplanung (само на немачком језику) преузмите у овом документу:

Упутство за попуњавање уговора – Arhitektur und Stadtplanung

б) Упутство за попуњавање уговора о мобилности за програм Integrated Urbanism and Sustainable Design (на енглеском језику) преузмите у овом документу:

Упутство за попуњавање уговора – Integrated Urbanism and Sustainable Design

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику);

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику, максимум 500 речи):
–    назив студијског програма за који сте заинтересовани;
–    разлози за похађање изабраног студијског програма;
–    очекивања од изабраног студијског програма;
–    заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму;
–    веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву);

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика – у оквиру овог споразума се очекује ниво Б1 немачког језика и/или Б2 енглеског језика који се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: TESTDAF/ ZD/ ÖSD (немачки језик) и IELTS/ TOEFL/ CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик); скениран документ се прилаже уз онлајн апликацију);

8. Copy of Passport (скениран пасош);

9. CV (на енглеском језику);

10. ФОТО.

11. Портфолио (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 15 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2МБ, ПДФ формат – радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *other relevant document*.


За процедуру потписивања Learning Agreement-а и сва додатна питања можете се обратити:
Ружици Павлић, координаторки за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.