УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Uni-Belgrade

У организацији Универзитета у Београду и Европске мрежа за академско наслеђе – Universeum од 8. до 10. јуна 2017. године у Београду ће се одржати XVIII скуп Universeum мреже са темом „Мобилност универзитетског наслеђа“ (Mobility of University Heritage).

Европска мрежа за академско наслеђе – Universeum основана је 2000. године са циљем да се бави очувањем, проучавањем и промоцијом универзитетског наслеђа у складу са препоруком Савета Европе из 2005. године, којом се дефинише универзитетско наслеђе: „као целокупно покретно и непокретно наслеђе које је у вези са институцијама, телима и системима високог образовања, али и са академском заједницом истраживача и студената, као и са друштвеним и културним окружењем којем универзитетско наслеђе припада. […] То је акумулирани извор богатства и благостања који директно упућује на академску заједницу истраживача и студената, њихова уверења, вредности и достигнућа, њихову друштвену и културну функцију, као и на моделе преношења знања и капацитета за промене.“

Очекујући учешће од 100 до 150 факултета из Европе, укључујући и оне најпрестижније који су уједно и оснивачи Universeum-а, позивамо Вас да учествујете на предстојећој конференцији. Пријем апстраката је до 28. фебруара 2017. године, а позив за припрему апстраката је доступан овде.


Повезани текстови:
Међународна конференција: Очување и унапређење историјских градова 2017
Међународна конференција: Очување и унапређење историјских градова 2016
Међународна конференција ЕАХН2015 Београд: Испреплетане историје – вишеструке географије


2017_Universeum_01