УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Студио 03а

Предмет:
ОАСА-35070 – Студио 03а – Развој пројекта
ИАСА-35070 – Студио 03а – Развој пројекта

Обавештавају се студенти III године Основних и Интегрисаних академских студија да је списак прилога за испит/финалну предају елабората (среда, 18. јануар 2017):

a. за део архитектонске конструкције (укупно 25 поена на испиту):
– ситуација у 1:200
– сви прилози у 1:100 (основе, пресеци и изгледи), са свим описима и ознакама, дужинским и висинским котама;
– сегмент основе уз фасадни зид у 3 пројекције у 1:20 или 1:25 са свим потребним котама и описима; детаљ приказати по целој висини објекта; сваки студент у групи ради посебан део објекта!
– битни детаљи у пројекту у размери 1:10 који нису обухваћени претходним детаљима;
– технички опис;
– спецификације – 3-4 шеме, у складу са бројем студената у групи;
– просторни приказ објекта – 3Д модел или макета у одговарајућој размери (приказују се у склопу плаката);

b. за део статике конструкција (укупно 20 поена на испиту):
– у зависности од избора конструктивног система-план оплате са планом позиција, или план монтаже; са обореним пресецима, за све нивое (од темеља до крова); размера 1:100
– статичке шеме
– анализа оптерећења за све елементе (4 елемента по студенту – стуб, плоча, греда+ темељ или решетка или сл. у зависности од конкретног случаја)
– димензионисање
– конструктивни детаљи (1 за сваког студента)

c. плакат (према задатом упутству и темплејту) и усмена одбрана рада (5 поена)
Упутство за израду плаката

Напомена: У термину испита, предвиђа се изложба и усмена одбрана са почетком у 10 часова (према распореду испита).

Руководилац студијске целине
проф. др Ана Радивојевић