UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35070 i IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta: Spisak priloga za finalnu predaju elaborata

Obaveštenje

Studijska celina:
Studio 03a

Predmet:
OASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta
IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija da je spisak priloga za ispit/finalnu predaju elaborata (sreda, 18. januar 2017):

a. za deo arhitektonske konstrukcije (ukupno 25 poena na ispitu):
– situacija u 1:200
– svi prilozi u 1:100 (osnove, preseci i izgledi), sa svim opisima i oznakama, dužinskim i visinskim kotama;
– segment osnove uz fasadni zid u 3 projekcije u 1:20 ili 1:25 sa svim potrebnim kotama i opisima; detalj prikazati po celoj visini objekta; svaki student u grupi radi poseban deo objekta!
– bitni detalji u projektu u razmeri 1:10 koji nisu obuhvaćeni prethodnim detaljima;
– tehnički opis;
– specifikacije – 3-4 šeme, u skladu sa brojem studenata u grupi;
– prostorni prikaz objekta – 3D model ili maketa u odgovarajućoj razmeri (prikazuju se u sklopu plakata);

b. za deo statike konstrukcija (ukupno 20 poena na ispitu):
– u zavisnosti od izbora konstruktivnog sistema-plan oplate sa planom pozicija, ili plan montaže; sa oborenim presecima, za sve nivoe (od temelja do krova); razmera 1:100
– statičke šeme
– analiza opterećenja za sve elemente (4 elementa po studentu – stub, ploča, greda+ temelj ili rešetka ili sl. u zavisnosti od konkretnog slučaja)
– dimenzionisanje
– konstruktivni detalji (1 za svakog studenta)

c. plakat (prema zadatom uputstvu i templejtu) i usmena odbrana rada (5 poena)
Uputstvo za izradu plakata

Napomena: U terminu ispita, predviđa se izložba i usmena odbrana sa početkom u 10 časova (prema rasporedu ispita).

Rukovodilac studijske celine
prof. dr Ana Radivojević