УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Хелидром, Марковина, Катунска нахија, Црна Гора 2016. ❘ Аутори: проф. емер. Бранислав Митровић, арх. Синиша Таталовић, арх. Марија Миковић
RR_Konkurs14_logo_o

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС као оснивач, Архитектонски факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, као суоснивачи установили су од 2006. године Међународну Награду Ранко Радовић.

Од 2008. године у статус суоснивача награде ушли су Урбанистички завод Београда и Потисје Кањижа АД, од 2009. године статус суоснивача награде добила је Инжењерска комора Србије а од 2014. године статус суоснивача награде добила је Радио телевизија Србије.

Покровитељи Награде су Министарство културе и информисања Републике Србије и Градска управа града Београда – Секретаријат за културу.

Свечана додела Награде Ранко Радовић одржана је у среду, 21. децембра 2016. године у 13.00 сати у Малој сали Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд. Изложба ће трајати до 28. децембра 2016. године.

Током априла (маја) 2017. године изложба ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду.


Повезани текстови:
Публикација: Фото-монографија „СИВ – Палата Савезног извршног већа“
Свечана додела Награде Ранко Радовић 2016
Конкурс за доделу Награде Ранко Радовић 2016
Додељена Награда Ранко Радовић 2015
Додељена Награда Ранко Радовић 2014


Категорија (1)
Награда у категорији критичко-теоријских текстова о архитектури

Монографија “Бранко Кинцл”
Златко Карач, Ален Жунић, Ива Кöрблер, Хела Вукадин Дороњга и Тони Бешлић

Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији 1 (критичко-теоријских текстова о архитектури, урбанизму и граду) донео одлуку да награду за критичко теоријске текстове о архитектури урбанизму и граду додели: др. сц. Златку Карачу, маг. инж. арх, др. сц. Алену Жунићу, маг. инж. арх, Иви Кöрблер, ист.ум, др. сц. Хели Вукадин Дороњга, и Тонију Бешлићу, дипл.инж.арх, за монографију ‘Бранко Кинцл’, Хрватска академија науке и уметности, 2016.

Образложење жирија:
“Ова књига представља пример целовито и динамички конципиране анализе професионалног рада једног архитекте, којом се, уједно, документују значајне тенденције и домети развоја савремене хрватске архитектуре. Конципирана као збир текстова шест аутора, који примењују различите аналитичке перспективе (биографска, хронологија пројеката, типологија пројеката, итд.), ова монографија нуди посве диверзификоване перцепције Кинцловог стваралаштва. Тако постављена анализа кумулативно открива специфичности ауторовог начина размишљања односно разумевања процеса пројектовања, које краси изузетно уважавање физичких и социо-економских аспеката контекста у коме ствара…”

Branko-Kincl_monografija_Kabinet-grafike-HAZU_2016-01

Монографија “Бранко Кинцл”, Хрватска академија науке и уметности, 2016; Издавач: Кабинет графике ХАЗУ. | © Дизајн: Sensus Design Factory Загреб

Кратак опис конкурсног рада:
“… Од почетака дјеловања у струци раних 60-их година Кинцл свој пројектантски credo базира на детаљним истраживачким процесима, развијању сувремених метода и преношењу иноземних искустава, попут пионирског укључивања социолошких студија у процедуру планирања или партиципације грађана у урбанистичким и пројектантским рјешењима од јавног интереса. Такођер, Кинцл је један од ријетких хрватских архитеката који је успио повезати интелектуалну мисао – знанственоистраживачки и публицистички рад – с успјешном умјетничком, пројектантском и планерском каријером што доказује и велики број теоријских и знанствених радова…”

Категорија (2)
Награда у категорији реализовано архитектонско дело

Хелидром, Марковина, Црна Гора
Бранислав Митровић, Синиша Таталовић и Марија Миковић

Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији 1 (критичко-теоријских текстова о архитектури, урбанизму и граду) у категорији реализовано архитектонско дело донео је Одлуку да награду за реализовано архитектонско дело додели: Браниславу Митровићу, дипл.инг.арх, Синиши Таталовићу, дипл.инг.арх. и Марији Миковић, дипл.инг.арх, за Хелидром у Марковини, Црна Гора, 2016.

Образложење жирија:
“Објекат Хелидрома спада у вернакуларну архитектуру или ‘архитектуру земље’. Представља знак у простору који је саткан од изворног камена који у једном свом делу то и дословце приказује. Облик се рађа из набацане гомиле необрађеног камена који прераста у тесанике и замишљени облик ‘извајан’ архитектонском идејом и мајсторским рукама. Асоцијација на ‘гумно’, место окупљања је видно и даје му додатну симболику а можда и функцију. Поплочана вијугава стаза на терену спаја Хелидром са комплексом кућа као са ‘пупчаном врпцом’. Архитектонска минијатура у ‘синерами’ природног окружења плени својом једноставношћу и изворношћу како у материјалу тако и у пројектантском поступку.”

MITArh-Heliodrom_03

MITArh-Heliodrom_02

Хелидром, Марковина, Катунска нахија, Црна Гора 2016. ❘ Аутори: проф. емер. Бранислав Митровић, арх. Синиша Таталовић, арх. Марија Миковић

Кратак опис конкурсног рада:
“… Како је за хелидром најповољнија геометрија круг – основна референца и инспирација за нову просторну структуру, у таквом крајолику, наместила се форма гумна. Гумно је место окупљања група – домаћинстава, место на ком се одвијају окупљања, славља, договарања, вршидбе… Кружна форма хелидрома је искоришћена да преузме функцију традиционалног гумна али и бистијерне. Будући да је на овом простору велики проблем снабдевања водом у профилу нове структуре је уграђена бистијерна тј. базен за воду која сакупља кишницу са приступног пута и депонује технолошку воду (за поливање баште, појење стоке…). Кружне архитектонске форме изворног гумна и бистијерне су транспоноване у нову вишефункционалну просторну структуру – која задовољава и нове технолошке захтеве.”

Плакат конкурсног рада Хелидром, Марковина, Црна Гора

Категорија (3)
Награда у категорији телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне презентације

Пројекат “СИВ: Временска капсула”
Душан Ђорђевић

Жири за доделу Награде Ранко Радовић у категорији телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне презентације је донео Одлуку да награду за телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне презентације додели Душану Ђорђевићу за пројекат “СИВ: Временска капсула”.

Образложење жирија:
“Елегантно, али снажно, Ђорђевић својим прецизним и естетски перфектним кадрирањем, открива архитектуру која се, у изванредном примеру тоталног дизајна, потпуно трансформише у врхунску ликовну уметност тако што врховну ликовну уметност поставља у сам центар и у сваки сантиметар огромног, репрезентативног, наизглед бесконачног простора…”

SIV-Vremenska-kapsula_01

Изложба ‘СИВ Временска капсула’ на 55. Октобарском салону 2014. ❘ Аутор: Душан Ђорђевић

Кратак опис конкурсног рада:
“СИВ- Временска капсула, је мултимедијални пројекат који се бави истраживањем ентеријера зграде бившег СИВ-а али и периода наше историје у којем је постојала вера у будућност. Пројекат чине две књиге и изложба са пратећим материјалом. Рад је започет 2013. а завршен средином 2016. новом књигом, специјалним издањем ‘СИВ Времанска капсула’ Прва књига ‘СИВ Палата федерације’ намењена је популаризацији самог простора и уопште архитектуре и уметности тог периода док је специјално издање ‘СИВ Временска капсула’ ауторско истраживање и заједно са изложбом чини целину.”

Плакат конкурсног рада “СИВ: Временска капсула”

Овде можете погледати у целости образложење Жирија Награде Ранко Радовић за ову годину: Образложење Жирија Награде Ранко Радовић 2016