УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Gimnazija_SM_01_opt

Улична фасада Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ НОВИ САД у сарадњи са ГРАДСКОМ УПРАВОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ расписује

КОНКУРС
за студенте пејзажне архитектуре и архитектуре завршних година

Обавештавамо све заинтересоване студенте пејзажне архитектуре и архитектуре, да Гимназија „Светозар Марковић“ у Новом Саду расписује конкурс за израду идејног решења пејзажног уређења партера и спољног омотача објекта гимназије, у циљу оплемењивања простора – боравишног, радног, спортског, сценског, обезбеђења евакуационих линија и побољшања енергетске ефикасности објекта.

1. Циљ конкурса:
Израда идејног решења пејзажног уређења дворишта Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду.

Конкурсни рад мора да испуни услове предвиђене овим Конкурсом:
– По врсти: Конкурс је општи, јавни,
– Према задатку: Конкурс је пејзажно-архитектонски,
– Према начину и предаји рада: Конкурс је анонимни.

2. Учесници конкурса:
студенти пејзажне архитектуре и архитектуре на територији Републике Србије. Тим може да се састоји од максимално три члана. Сваки тим може имати ментора-стручног сарадника наведених факултета. Тим прилаже као доказ студентског статуса фотокопију прве стране индекса.

3. Конкурсни материјал и рокови:
Конкурс је отворен од 17.05.2016. – 31.08.2016. године.

Конкурсна документација се добија на упит помоћу мејл адресе gimnazija.sm.konkurs@gmail.com. Сва питања се могу упутити на исту мејл адресу до 25.06.2016. године.

Конкурс је обављен на вебсајту Гимназије „Светозар Марковић“ (http://www.s-markovic.edu.rs/).

Потребно је доставити два плаката у електронској форми (pdf формат) димензија 100×70, као и одштампан плакат, затим испуњен образац (преузет са сајта) и технички опис. Конкурсни радови се предају путем поште до 31.08.2016. године. Конкурсни радови пристигли након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.

Конкурсни жири донеће одлуку до 30.09.2016. године. Сви учесници ће бити обавештени о конкурсу.

Gimnazija_SM_02_opt

Gimnazija_SM_03_opt

Двориште Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду

4. Опрема конкурсног рада:
Рад доставити у форми плаката 100/70cm (2 комада), хоризонтално постављен. Уз конкурсни рад доставити и две непрозирне коверте са назнаком „Пејзажно уређење – студентски конкурс“ и то:
– коверту са назнаком „Идејно решење технички опис“ – са написаном шифром рада,
– коверту са назнаком „Подаци о ауторском тиму“ – са написаном шифром рада,
– CD са прилозима и написаном шифром рада.

Идејна решења могу бити обрађена у неком од компјутерских софтвера, а за потребе изложбе обликовани и одштампани на 2 плаката 70x100cm, шифрирани, савијени у ролну.

5. Подлоге за конкурсни рад:
Текстуални део: распис конкурса, образац, пројектни задатак.
Графички део: дигитална подлога за рад (dwg формат).

6. Садржај рада:
Рад треба да садржи: техички опис и графичке прилоге.

Графички прилози треба да садрже: идејно решење пејзажног уређења дворишта и вертикалних површина ограде дворишта у размери Р 1:250 (основе, карактеристични пресеци/изгледи), детаље Р 1:20 и тродимензионални приказ по личном избору. Тродимензионлални приказ могу бити: фотографије макете, рендер, аксонометрија или перспектива)

7. Критерујим за оцењивање радова су:
– Пејзажно-архитектонско решење,
– Рационалност и економичност решења (цена извођења, цена одржавања),
– Одрживост и могућност фазне реализације,
– Испуњеност функционалних и просторних захтева.

8. Награде:
– I награда 12.000,00 динара
– II награда 10.000,00 динара
– III награда 8.000,00 динара

9. Жири:
– Ибоја Чепреги, професор биологије, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
– Ружица Петровић, професор биологије, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
– Доц. Др Ксенија Хиел, дипл. инж. арх, Пољопривредни факултет у Новом Саду,
– Лазар Павловић, маст. инж. пејз. арх.
– Др Исидора Амиџић, дипл. инж. арх,. ПБ „Орбис company“Нови Сад
– Мира Јовановић, дипл. инж. арх., Нови Сад
– Јелена Шимала, Градска управа за заштиту животне средине, Нови Сад

Организатор задржава право да, уз сагласност аутора и без надокнаде, за потребе веб презентације и пропратних догађаја у вези са манифестацијом у оквиру које се изложба организује, употреби пријављене радове.

Аутори остају искључиви власници и носиоци права над својим ауторским делoм.

У ПРИЛОГУ ЈЕ ДАТ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК: Идејно решење пејзажног уређења дворишта Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду.

У Новом Саду, 17. мај 2016.год.

Директор Гимназије:
Татјана Вукадиновић

Gimnazija_SM_04_opt

Двориште Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом Саду

Конкурсни материјал

Конкурсна документација се добија на упит помоћу мејл адресе gimnazija.sm.konkurs@gmail.com. Сва питања се могу упутити на исту мејл адресу до 25.06.2016. године.

Конкурс је обављен на вебсајту Гимназије „Светозар Марковић“ (http://www.s-markovic.edu.rs/).

Уређење дворишта Гимназије „Светозар Марковић“: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК