UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gimnazija_SM_01_opt

Ulična fasada Gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ NOVI SAD u saradnji sa GRADSKOM UPRAVOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE raspisuje

KONKURS
za studente pejzažne arhitekture i arhitekture završnih godina

Obaveštavamo sve zainteresovane studente pejzažne arhitekture i arhitekture, da Gimnazija „Svetozar Marković“ u Novom Sadu raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja pejzažnog uređenja partera i spoljnog omotača objekta gimnazije, u cilju oplemenjivanja prostora – boravišnog, radnog, sportskog, scenskog, obezbeđenja evakuacionih linija i poboljšanja energetske efikasnosti objekta.

1. Cilj konkursa:
Izrada idejnog rešenja pejzažnog uređenja dvorišta Gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu.

Konkursni rad mora da ispuni uslove predviđene ovim Konkursom:
– Po vrsti: Konkurs je opšti, javni,
– Prema zadatku: Konkurs je pejzažno-arhitektonski,
– Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

2. Učesnici konkursa:
studenti pejzažne arhitekture i arhitekture na teritoriji Republike Srbije. Tim može da se sastoji od maksimalno tri člana. Svaki tim može imati mentora-stručnog saradnika navedenih fakulteta. Tim prilaže kao dokaz studentskog statusa fotokopiju prve strane indeksa.

3. Konkursni materijal i rokovi:
Konkurs je otvoren od 17.05.2016. – 31.08.2016. godine.

Konkursna dokumentacija se dobija na upit pomoću mejl adrese gimnazija.sm.konkurs@gmail.com. Sva pitanja se mogu uputiti na istu mejl adresu do 25.06.2016. godine.

Konkurs je obavljen na vebsajtu Gimnazije „Svetozar Marković“ (http://www.s-markovic.edu.rs/).

Potrebno je dostaviti dva plakata u elektronskoj formi (pdf format) dimenzija 100×70, kao i odštampan plakat, zatim ispunjen obrazac (preuzet sa sajta) i tehnički opis. Konkursni radovi se predaju putem pošte do 31.08.2016. godine. Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni žiri doneće odluku do 30.09.2016. godine. Svi učesnici će biti obavešteni o konkursu.

Gimnazija_SM_02_opt

Gimnazija_SM_03_opt

Dvorište Gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu

4. Oprema konkursnog rada:
Rad dostaviti u formi plakata 100/70cm (2 komada), horizontalno postavljen. Uz konkursni rad dostaviti i dve neprozirne koverte sa naznakom „Pejzažno uređenje – studentski konkurs“ i to:
– kovertu sa naznakom „Idejno rešenje tehnički opis“ – sa napisanom šifrom rada,
– kovertu sa naznakom „Podaci o autorskom timu“ – sa napisanom šifrom rada,
– CD sa prilozima i napisanom šifrom rada.

Idejna rešenja mogu biti obrađena u nekom od kompjuterskih softvera, a za potrebe izložbe oblikovani i odštampani na 2 plakata 70x100cm, šifrirani, savijeni u rolnu.

5. Podloge za konkursni rad:
Tekstualni deo: raspis konkursa, obrazac, projektni zadatak.
Grafički deo: digitalna podloga za rad (dwg format).

6. Sadržaj rada:
Rad treba da sadrži: tehički opis i grafičke priloge.

Grafički prilozi treba da sadrže: idejno rešenje pejzažnog uređenja dvorišta i vertikalnih površina ograde dvorišta u razmeri R 1:250 (osnove, karakteristični preseci/izgledi), detalje R 1:20 i trodimenzionalni prikaz po ličnom izboru. Trodimenzionlalni prikaz mogu biti: fotografije makete, render, aksonometrija ili perspektiva)

7. Kriterujim za ocenjivanje radova su:
– Pejzažno-arhitektonsko rešenje,
– Racionalnost i ekonomičnost rešenja (cena izvođenja, cena održavanja),
– Održivost i mogućnost fazne realizacije,
– Ispunjenost funkcionalnih i prostornih zahteva.

8. Nagrade:
– I nagrada 12.000,00 dinara
– II nagrada 10.000,00 dinara
– III nagrada 8.000,00 dinara

9. Žiri:
– Iboja Čepregi, profesor biologije, Gimnazija „Svetozar Marković“, Novi Sad
– Ružica Petrović, profesor biologije, Gimnazija „Svetozar Marković“, Novi Sad
– Doc. Dr Ksenija Hiel, dipl. inž. arh, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu,
– Lazar Pavlović, mast. inž. pejz. arh.
– Dr Isidora Amidžić, dipl. inž. arh,. PB „Orbis company“Novi Sad
– Mira Jovanović, dipl. inž. arh., Novi Sad
– Jelena Šimala, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Novi Sad

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, za potrebe veb prezentacije i propratnih događaja u vezi sa manifestacijom u okviru koje se izložba organizuje, upotrebi prijavljene radove.

Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delom.

U PRILOGU JE DAT PROJEKTNI ZADATAK: Idejno rešenje pejzažnog uređenja dvorišta Gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu.

U Novom Sadu, 17. maj 2016.god.

Direktor Gimnazije:
Tatjana Vukadinović

Gimnazija_SM_04_opt

Dvorište Gimnazije „Svetozar Marković“ u Novom Sadu

Konkursni materijal

Konkursna dokumentacija se dobija na upit pomoću mejl adrese gimnazija.sm.konkurs@gmail.com. Sva pitanja se mogu uputiti na istu mejl adresu do 25.06.2016. godine.

Konkurs je obavljen na vebsajtu Gimnazije „Svetozar Marković“ (http://www.s-markovic.edu.rs/).

Uređenje dvorišta Gimnazije „Svetozar Marković“: PROJEKTNI ZADATAK