УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Изложба + предавања + округли сто

Изложба

„Светло и тамно:
Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век“
07 – 28. април 2016.
Аутори: др Злата Вуксановић-Мацура и проф. др Владимир Мацура
Организатор: Одбор САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

У четвртак, 07. априла 2016. године у 19.00 часова у Галерији науке и технике САНУ (Ђуре Јакшића бр. 2), биће отворена изложба „Светло и тамно: Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век“ аутора др Злате Вуксановић-Мацуре и проф. др Владимира Мацуре. Организатор је Одбор САНУ за проучавање живота и обичаја Рома.

Београд је град у коме живи највећи број Рома у Србији и где се манифестују многи облици становања и живљења ове најугроженије националне мањине. Током неколико последњих деценија спроведено је више истраживања која су била покренута питањем: како Роми данас станују у Београду? Почевши од текстова објављених у неколико зборника које је приредила Комисија САНУ за проучавање живота и обичаја Рома, преко истраживања која је радила невладина организација Друштво за унапређивање ромских насеља, истраживања која је иницирао Град Београд, па до новијих истраживања која су била мотивисана потребом смештаја породица из подстандардних насеља, стваран је мозаик различитих одговора која се могу објединити у целовиту слику београдских ромских насеља и становања на прелазу два века.


Повезани текстови:
Предавање: Становање у Београду између два светска рата – др Злата Вуксановић-Мацура
Изложба: Живот на ивици. Становање београдских Рома 1919-1941


Главна намера изложбе “Светло и тамно: становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век” јесте да прикаже актуелне услове и видове становања Рома у Београду полазећи од тешке стамбене ситуације са којом се суочава велики број припадника ове националне мањине до позитивних искустава на решавању стамбених и насељских проблема. Изложба се надовезују на раније активности и изложбу Живот на ивици: становање београдских Рома 1919–1941, реализоване током априла 2015. године у Галерији науке и технике САНУ.

Изложбу чине два главна сегмента: светло и тамно. Сегмент насловљен светло обухвата позитивна решења и примере добре праксе, који су реализовани у последњих пар деценија и који су иницирали шире акције унапређења животних и стамбених услова ромске заједнице. Приказане су конкретне градитељске активности, које су спроводиле локалне заједнице, општинске власти, развојне и донаторске, домаће и међународне организације, као и сами Роми. Сегмент изложбе насловљен тамно приказује стамбене проблеме са којима се данас суочавају Роми у Београду, као и поступке дела градских власти и опште популације који су за последицу имали још већу стамбену искљученост најсиромашнијег дела ромске заједнице.

Поставка обухвата савремени и архивски материјал – планове, карте, фотографије, цртеже, макете насеља и стамбених групација, књиге и публикације. Изложбени материјал највећим делом потиче из Друштва за унапређивање ромских насеља (ДУРН), Координационог центра за укључивање Рома града Београда, Урбанистичког завода Београда, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), Организације за европску безбедности и сарадњу у Србији (ОЕБС), Сталне конференције ромских удружења грађана (СКРУГ), Хаусинг центра и Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), као и из колекције аутора изложбе. Податке о становању Рома према попису становништва, домаћинстава и станова из 1991, 2002. и 2011. припремио је Завод за информатику и статистику Београда (ЗИСБ), а уз сарадњу аутора са Јовом Самарџићем, стручним руководиоцем Завода. Део фотографија љубазно је уступио Велимир Саватић. У припреми изложбе помогли су и Живојин Митровић, Љуан Коко, Славко Јовановић, Славиша Маринковић, Марко Давинић, Миодраг Ференчак, Звездана Мојсић и Драган Арбутина.

Током изложбе, у ГНТ САНУ биће организован и пратећи програм у оквиру циклуса предавања „Академик Александар Деспић“ и округли сто о легализацији ромских насеља.

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ Светло и тамно: Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век

2016_Svetlo-i-tamno_02

Развој једне ромске партеје, макета | Макета и фото © Владимир Мацура

Предавања

У оквиру изложбе биће одржан XII меморијални циклус предавања „Академик Александар Деспић“. Сва предавања биће одржана у Галерији науке и технике САНУ (Ђуре Јакшића бр. 2) са почетком у 18 часова:

11.04.2016.
18.00h
Приказ истраживања академика Милана Лојанице о најнижем стамбеном фонду Београда средином двадесетог века
предавач: Александра Мокрањац
12.04.2016.
18.00h
Стамбена искљученост Рома у Југоисточној Европи и Србији
предавач: проф. др Мина Петровић
13.04.2016.
18.00h
Мапирање ромских насеља Београда 2000. године
предавач: проф. др Владимир Мацура
14.04.2016.
18.00h
Истраживање иницијатива за пресељење ромског насеља „Газела“ 2004-2008.
предавач: Лазар Дивјак, МА
15.04.2016.
18.00h
Анализа стамбених склопова ромске куће
предавачи: академик Бранислав Митровић и Јелена Митровић
18.04.2016.
18.00h
Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу
предавач: др Биљана Сикимић
20.04.2016.
18.00h
Енергетске карактеристике ромске куће
предавач: доц. Др Љиљана Ђукановић
21.04.2016.
18.00h
Самоградња и ромска кућа
предавач: мр Миодраг Ференчак
22.04.2016.
18.00h
Социјално становање и Роми
предавач: др Злата Вуксановић-Мацура
25.04.2016.
18.00h
Родна неравноправност у становању Рома
предавач: Вера Куртић
26.04.2016.
18.00h
Правни аспекти становања Рома у нелегално изграђеним или насељеним објектима
предавач: проф. др Јелена Јеринић

Округли сто „Легализација ромских насеља“

Среда, 27. април у 18.00 часова

Неадекватни услови становања Рома представљају један од највећих проблемима са којима се у Србији у свакодневном животу суочава ова национална мањина. Велики изазови постоје и у вези с предузимањем мера за превазилажење овог сложеног проблема. Једно од могућих решења у вези са правно-урбанистичким питањима насеља и кућа налази се у дугогодишњој иницијативи легализације неформалних ромских насеља као целине. Циљ округлог стола о легализацији ромских насеља је да се у отвореној и компетентној дискусији истакну предности концепта легализације неформалних ромских насеља као целине, те да се сагледају препреке у овом процесу и начини за њихово превазилажење, посебно у светлу недавно усвојеног Закона о озакоњењу објеката.

На округлом столу ће говорити аутори преднацрта закона о легализацији неформалних ромских насеља, а планирано је учешће и представника Националног савета ромске националне мањине, представника министарства задуженог за становање, Републичке агенције за становање, Канцеларије за људска и мањинска права, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, стручњака из области социјалног и приступачног становања, представника ромских организација и организација цивилног друштва које се баве становањем и правом на стан, као и представника заинтересованих међународних организација.