УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

01Ahexa360

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених на предмету Студио 01А – Породично становање, у трећем семестру Основних академских студија у школској 2015/16. години, са заједничком темом Становање на Душановцу. Селекцију радова чине најбољи пројекти из 15 различитих студија у оквиру програма Основне академске студије Архитектура 2015/16 – II година.

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
СТАНОВАЊЕ НА ДУШАНОВЦУ

Основни циљ предмета Студио 01А – Породично становање је дефинисање архитектонско-урбанистичког концепта са диспозицијом елемената саобраћајне инфраструктуре и просторно композиционог плана објеката породичног становања. На основу задатог тематског оквира је дефинисан пројектни задатак за локацију која обухвата четири постојећа градска блока оивичена Устаничком улицом, Криволачком улицом, улицом Стефана Првовенчаног и улицом Милорада Бонжулића, на Душановцу, у административном центру општине Вождовац. Пројектни задатак предвиђа да стамбени oбјекти могу бити куће у низу, слободностојеће куће, двојне куће, атријумске односно полуатријумске куће, а у зависности од концепта и дефинисаног типа становања могуће је предвидети допунске садржаје у контактним зонама.

Истражујући кроз тему и окружење, које је условљено задатом локацијом, студенти се подстичу да разумеју контекст и његов карактер, као и да критички сагледају локацију са свим својим погодностима и ограничењима.

Филтер

201516_OASA-23060_01A_cover

Александра Кузмановић – Становање на Душановцу