УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Разговор: Архитектура у контексту – Студио РАУМ Архитекти (Милош Раонић и Бранислав Ристовић) представља Јелена Грбић

KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Културни центар Београда,
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

Среда, 16. децембар у 19.30 часова

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ, циклус предавања
Архитектура у контексту малих могућности
Учествују: Милош Раонић, д.и.а, Бранислав Ристовић, д.и.а. и Јелена Грбић, д.и.а.

Седмо у низу циклусa прeдaвaњa „Aрхитeктурa у кoнтeксту“ je прeдaвaњe „Архитектура у контексту малих могућности”. У разговору учествују архитекте Студија РАУМ – Милош Раонић и Бранислав Ристовић, и архитекта Јелена Грбић.

Контекст ограничених финансијских могућности, у коме данас младе архитекте стварају, карактерише креативност у сваком кораку настанка архитектонског дела и разноврсност тема којима РАУМ Архитекти настоје да се баве и које истражују кроз своје пројекте. Њихов израз, поред архитектонског и урбанистичког дизајна, дефинишу иновације и дизајнерски изазови у разним облицима, са елементима друштвене одговорности, културних вредности и забаве у стваралачком процесу.

У разговору са Милошем Раонићем и Браниславом Ристовићем из студија РАУМ Архитекти, кроз представљање њиховог рада, биће речи о изазовима са којима су младе архитекте данас суочене у контексту економске кризе, ретких прилика за практичан рад у домену архитектонског и урбанистичког дизајна и веома ограничених средстава за реализацију пројеката, о будућности младих архитеката и дизајнера, али и о њиховим личним узорима, принципима и интересовањима када је у питању архитектонско стваралаштво.

Напомена: Прeдaвaњe je врeднoвaнo сa 5 бoдoвa зa приjaвљeнe учeсникe, oднoснo 10 бoдoвa зa прeдaвaчe кojи су члaнoви Кoмoрe и увршћeнo у Прoгрaм oбукe кoнтинуирaнoг (пeрмaнeнтнoг) прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa члaнoвa Инжeњeрскe кoмoрe Србиje из oблaсти Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa 2015.гoдину.

Суорганизатор: Инжењерска комора Србије
Пријатељ серијала: New Cycle

RAUM-Arhitekti_Obdaniste-557
Обданиште у Стублинама, Обреновац | Фото © РАУМ, Бранислав Ристовић

Студио РАУМ Архитекти, основан 2007. године, чини афирмисани тим младих архитеката који иза себе има неколико значајних реализованих пројеката добро познатих стручној, али и широј јавности. Добитници су бројних награда на релевантним домаћим и међународним архитектонским и урбанистичким конкурсима. З свој рад добили су и два престижна признања: Годишњу награду УАС-а за дело изведено у иностранству 2012. године и награду “Ранко Радовић” за реализовано архитектонско дело 2013. године.

Јелена Грбић је архитекта и истраживач, оснивач НВО “Група архитеката”, удружења архитеката и студената архитектуре ангажованих у различитим областима струке. Актуелни секретар Do.co.mo.mo Србија, националне секције Do.co.mo.mo International – међународне радне групе за документацију и заштиту зграда, места и целина модерног покрета. Од 2015. године члан ICOMOS-а, међународног савета за споменике и споменичке целине.

RAUM-Arhitekti_Dr-Ivana-Ribara-559
RAUM-Arhitekti_Dr-Ivana-Ribara-553
RAUM-Arhitekti_Dr-Ivana-Ribara-546
Стамбено насеље у улици др. Ивана Рибара, Нови Београд | Фото © РАУМ, Драган Бабовић