УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Гостовање

Током јесењег семестра академске 2015/2016. године, кроз концентрисане блок часове, редовни проф. др Ева Ваништа Лазаревић гостује као професор у Гдањску, Пољска, на Европском универзитету у Сопоту (Sopocka Szkoła Wyższa). Одржано је и јавно предавање за све професоре тог факултета и универзитетске заједнице Гдањска под насловом “Урбана обнова у Београду” где је професорка изложила свој поглед на потенцијале и препоруке за бољу регенерацију Београда. Проф. др Ева Ваништа Лазаревић на факултету у Пољској предаје о темама које се тичу урбаног дизајна и регенерације градова кроз теоретске часове, а и радећи менторски са студентима урбанистичко-архитектонски конкурс регенерације једне четврти у том граду.

Размена професора нашег факултета, односно њихова гостовања представљају вид боље комуникације и чвршћег позиционирања нашег факултета унутар европских и светских факултета. Шири корак ове сарадње представља спровођење програма Erasmus између наших факултета кроз који су асистенткиње Департмана за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, Јелена Марић и Марија Цветковић, већ гостовале на радионици на Техничком Универзитету у Гдањску у мају ове године.

Продекан Европског факултета у Сопоту dr Grzegorz Peczek, један је од чланова Научног одбора конференције Places and Technologies 2016 коју наш факултет организује по трећи пут заредом у априлу 2016, а чији су прошли резултати били публиковани од стране издавача као што је Cambridge Scholar Publishing и у едицији Energy and Buildings Special Issues.

2015_EVLazarevic_Gdanjsk_02