УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
2015_DITUR

ДИТУР је Друштво инжењера и техничара за управљање ризицима Србије у саставу ЦФПА Конфедерације асоцијација заштите од пожара Европе и света.
У последњих петнаест година ДИТУР је организовао четири међународна саветовања у Београду (сваке друге године) са великим бројем посетилаца и предавача из иностранства и Србије. Ове године се одржава пето међународно саветовање од 20. до 21. октобра 2015. године у Сава Центру – Београд.

Саветовања ДИТУР-а, са великим бројем посетилаца (око 300) и гостију из иностранства (10), базирају се на решавању најновијих достигнућа из области превентиве пожара, ватрогасне тактике у функцији опреме и деловања осигуравача Србије на контролу и развој мисли о техничком управљању ризицима пожара. Предавања на ДИТУР-овом саветовању могу да послуже стварању и контроли стандарда Србије у односу на Европску заједницу. Такође могу да укажу на текуће проблеме специјалних захтева из области заштите од пожара и управљања ризицима.

Основне теме саветовања ДИТУР 2015 су:

 • Оцене квалитета пројекта инжењера заштите од пожара
 • Трендови у архитектури; Јавни и индустријски објекти
 • Оцена финансијске ефикасности пројекта инжењера заштите од пожара
 • Експлоатациони трошкови током животног циклуса опреме за заштиту од пожара
 • Здравље и заштита на раду
 • Како дефинисати циљеве инжењера заштите од пожара?
 • Однос нивоа заштите од пожара и цене коштања
 • Превентива заштите од пожара
 • Ватрогасна тактика у функцији расположиве опреме
 • Техничка управљање ризицима у осигурању

Циљне групе:
Архитекте * Машинци * Електро инжењери * Грађевинци * Технолози * Руководиоци кризним ситуацијама * Тимови за евакуацију * Ватрогасне јединице * Здравље и заштита на раду * Урбанистички планери * Призвођачи опреме * Руководиоци тимова за ванредне ситуације

Циљни сектори:
Авијација * Заштита од пожара објекта * Заштита електро инсталација од пожара * Лабораторије за тестирање пожарних елемената * Министарство унутрашњих послова за ванредне ситуације * Министарство науке и образовања * Министарство здравља и Заштита на раду * Болнице * Позоришта * Хотели * Тржни центри * Музеји * Високи објекти * Индустрија * Транспорт

Све информације:
ДИТУР, Османа Ђикића 11, 11000 Београд
тел.: (011)2762-867
email: vidakovic.m@sbb.rs

Саветовање ДИТУР 2015
Програм Саветовања ДИТУР 2015

DITUR_Logo310x75