УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

riba_moj_portfolio

Поштовани наставници и студенти,

У складу са претходним обавештењима и прописаним захтевима RIBA акредитације, која је првенствено заснована на увиду у студентске портфолије, за студенте основних и мастер студија организована је обавезна радионица “Мој портфолио”.

Такође, подсећамо вас да према СТАТУТУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА¹ сви студенти имају обавезу да израде комплетан портфолио за сваку годину студија и чувају такве портфолије до завршетка студијског програма.

Циљ радионице је упознавање студената са начином и пропозицијама за формирање портфолија² за потребе РИБА акредитације. Резултат радионице је студентски портфолио са елаборатима свих положених предмета из зимског семестра.

Радионица ће бити организована по годинама студија у следећим терминима:

Основне студије:
1. година – нема радионицу
2. година – 21.04.2015. у оквиру СП2 студија
3. година – 20.04.2015. у оквиру СП4 студија

Мастер студије:
1. година – 20.04.2015. у оквиру М6 студија
2. година – 17.04.2015. у оквиру М9 студија

Радионицу воде предметни наставници на поменутим предметима.

Радионица је обавезна за све студенте. Студенти су у обавези да на радионицу донесу комплетиране елаборате појединачних предмета (курикулум, елаборат, записник) из зимског семестра сложене у фасцикле према упутству датом у Прилогу 1 на крају овог документа.

Позивамо све заинтересоване наставнике на осталим предметима да посете радионицу у предвиђеним терминима у циљу што успешнијег комплетирања елабората за појединачне предмете.

Такође, молимо наставнике да организују враћање елабората из предходног зимског семестра, како би радионица била успешно реализована.
Захваљујемо се на на досадашњој сарадњи.

С поштовањем,
Комисија за RIBA акредитацију

¹ Према члану 76. у ставу 3. иза тачке 5. o ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
² За потребе РИБА акредитације портфолио је мапа у којој се налазе елаборати појединачних предмета.

ПРИЛОГ 1: УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОРТФОЛИЈА
Moj_portfolio_RIBA