УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

Обавештење

Предмет:

Курс 7.4. – Историја уметности 2

Обавештавају се студенти друге године ОС који полажу испит у роковима септембар 1 и 2 и октобар 1 и 2 да на испит обавезно понесу следећу документацију:

  1. Идентификациони лист (видети Упутство за формирање портфолија)
  2. Курикулум предмета (видети Упутство за формирање портфолија)
  3. Формулар записника о оцењивању у 2 примерка (На записнику читко попунити хемијском оловком Име, Презиме и Број индекса)

Студенти који су положили испит у претходном року и желе да поправе оцену у наредном року на испит треба да понесу само попуњен Формулар записика о оцењивању.

Студенти који су полагали испит у претходним роковима и нису положили није потребно да поново прилажу горе наведену документацију.

Предметни асистент др Ирена Кулетин Ћулафић