UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 7.4. – Istorija umetnosti 2

Obaveštavaju se studenti druge godine OS koji polažu ispit u rokovima septembar 1 i 2 i oktobar 1 i 2 da na ispit obavezno ponesu sledeću dokumentaciju:

  1. Identifikacioni list (videti Uputstvo za formiranje portfolija)
  2. Kurikulum predmeta (videti Uputstvo za formiranje portfolija)
  3. Formular zapisnika o ocenjivanju u 2 primerka (Na zapisniku čitko popuniti hemijskom olovkom Ime, Prezime i Broj indeksa)

Studenti koji su položili ispit u prethodnom roku i žele da poprave ocenu u narednom roku na ispit treba da ponesu samo popunjen Formular zapisika o ocenjivanju.

Studenti koji su polagali ispit u prethodnim rokovima i nisu položili nije potrebno da ponovo prilažu gore navedenu dokumentaciju.

Predmetni asistent dr Irena Kuletin Ćulafić