УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Поплава, Обреновац, мај 2014. ❘ Фото: Небојша Глишић, алумни

Grb_IKS

Учешће Инжењерске коморе Србије у санацији штете настале услед поплава и клизишта у Републици Србији и Републици Српској

Објављено на вебсајту Инжењерске коморе Србије: 21.05.2014.

Поводом ванредне ситуације у Републици Србији и Републици Српској, проузроковане поплавама и појавом клизишта, Инжењерска комора Србије је формирала Координационо тело, у чији састав су именовани сви чланови Управног одбора, које ће на захтев државних институција за пружање стручне помоћи у отклањању последица насталих на објектима и земљишту, у свим регионалним центрима формирати стручне тимове састављене од инжењера различитих струка, ради помоћи државним органима у санацији настале штете.

Учешће Коморе у санацији настале штете, подразумева укључивање чланова Коморе свих струка, спремних да учествују у пружању помоћи угроженим подручјима, без потраживања новчане накнаде за пружене услуге и извршене радове.

Учесницима пројекта је обезбеђена накнада путних трошкова и исхране.

Пријава и евидентирање заинтересованих чланова Коморе, који су спремни да волонтерски буду укључени у рад тимова Коморе задужених за пружање помоћи у санирању настале штете у домену:

  • Учешћа у раду стручних тимова за процену настале штете на објектима;
  • Консултантских услуга;
  • Израде пројектне документације и вршења техничке контроле;
  • Извођења радова;
  • Надзора над извођењем радова и др.

врши се путем обрасца упитника, који можете преузети овде.

Пријаве послати у што краћем року.

Попуњене обрасце потребно је доставити Инжењерској комори Србије путем е-поште: pomocpoplave@ingkomora.rs (може и лично или путем поште на адресу Булевар војводе Мишића 37/ИИ, Београд).

Контакт особа за ближе информације је Слађана Јанковић, дипл.правник, телефон: 011/655-7441, е-пошта: sladjana.jankovic@ingkomora.rs.