УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс

ilustracija_ASK_2014_o

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет и Студентски парламент Архитектонског факултета (СПАФ) расписују конкурс за одабир пет студената-представника нашег Факултета на 12. Архитектонском студентском конгресу (АСК), који ће бити одржан у периоду од 08.05. до 12.05.2014. године у Сарајеву.

Поред тога што ће представљати Факултет на конгресу, трошкове котизације пет изабраних студената финансираће Факултет. Котизација укључује учешће на конгресу, смештај, храну, и пратећи материјал. Трошкове пута студенти-преставници сносе самостално.

О АСК-у

АСК је пролећно, научно-стручно окупљање студената архитектуре са архитектонских школа које се налазе на територији некадашње Југославије, а традиционално се одвија једном годишње још од 2002. године.
Циљ АСК-а је умрежавање студената архитектуре, те размена гледишта, знања и концепата о кључним темама савремених постсоцијалистичких градова. Као такав, овај конгрес има значајну улогу у изградњи контаката студената са југословенског културног простора у контексту XXI века.

Тема овогодишњег конгреса

Тема овогодишњег АСК-а је „На путу ка урбаним трансформацијама: Анимирање урбаних рушевина“.

Студентске екипе, представници сваког факултета, позвани су од стране организатора конгреса да представе своју перцепцију задате теме, уз евентуалне локалне примере. У складу са постављеном темом, СПАФ је за ментора студената са Архитектонског факултета Универзитета у Београду предложио доцента др Ану Никезић, д.и.а.

На основу одобрења датог од стране проф. др Владана Ђокића, Декана Факултета, сагласности проф. мр Бранка Павића, продекана за сарадњу са иностранством и доц. мр Будимира Судимца, продекана за финансије, упућену 31.03.2014. године, Студентски парламент Архитектонског факултета расписује конкурс за избор студената-представника на АСК-у 2014.

Правила и услови конкурса

На конкурс се могу пријавити сви студенти Архитектонског факултета у Београду, без обзира на степен и годину студија. Ако буде изабран од стране ментора, студент је у обавези да учествује на конгресу. У противном, ментор из групе пријављених студената бира другог представника.
На АСК-у је могуће учествовати на два начина: као представник Факултета и као гост.

На конкурс је потребно послати два А4 листа (JPEG формат, резолуција: 300 dpi):

  • на првом А4 листу потребно је кроз личне фотографије приказати једну „хетеротопију“ са територије Београда;
  • на другом А4 листу неопходно, својим речима, текстуално образложити шта то место чини „хетеротопијом“.

Максимална дужина текста износи 200 речи (латиница, Arial, 12).

За више информација о концепту „хетеротопије“ погледати текст Мишела Фукоа (Michael Foucault) „О другим местима, Хетеротопије“ (On Other Spaces, Heterotopias).

Пријава

Радове слати на e-mail: ask2014.konkurs@gmail.com, најкасније до среде, 09.04.2014. године, до 20 часова.

Као „Subject“ мејла ставити „Конкурс за АСК 2014“. Поред два А4 листа у JPEG формату, мејл мора да садржи и име, презиме, број индекса и контакт телефон студента. Закаснеле пријаве се неће разматрати.

Пристигле радове жирираће ментор студената са Архитектонског факултета у Београду – доцент др Ана Никезић, д.и.а.